Jest wiele prostych rozwiązań, które mogą bardzo ułatwić życie w Polsce.

Napisz, jakie rozwiązania w kraju w którym mieszkasz, ułatwiają Ci codzienne życie!

Stwórzmy listę dobrych praktyk, które wdrożymy w Polsce ! ! !

 

Twój email zostanie wykorzystany do poinformowania Cię o dalszym losie zaproponowanego przez Ciebie rozwiązania.

Zostało zaproponowanych już 2062 rozwiązań.

Organizator

 

Partnerzy:

Chcesz zobaczyć tutaj logo Twojej organizacji?

Zapraszamy do kontatku z koordynatorem:

Kamil Orzeł

+48 609 451 559

 

 

 

 

 

Ostatnio zaproponowane rozwiązania

zagranicznych posłów, Polska wprowadziła podobne rozwiązanie. Biorąc pod uwagę fakt, że jako naród przyjmujemy coraz bardziej formę diaspory, raczej niż kraju, powinniśmy mieć system administracyjny lepiej odzwierciedlający tę nową rzeczywistość. Przede wszystkim uważam, że nasza milionowa społeczność polska w Wielkiej Brytanii zasługuje na co najmniej jednego oddanego nam całkowicie posła.'' Poza tym są wielkie skupiska polonijne w USA, Brazylii, Niemczech, na Litwie...

Wesoły Romek - Białoruś

Zgłoście jako Republikanie projekt ustawy o okręgach polonijnych. Np.: Afryki, Ameryki Płd., Ameryki Płn, Australii i Oceanii, Azji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i reszty Europy. To tylko 7 posłów. Nie zamieszają w kraju, a mogą zostać posłani do Warszawy przez swoich wyborców, żeby coś ważnego załatwić - np. status mniejszości narodowej w Niemczech. ,,Francja ma 11 zagranicznych posłów, Polska wprowadziła podobne rozwiązanie. Biorąc pod uwagę fakt, że jako naród przyjmujemy coraz bardziej formę diaspory, raczej niż kraju, powinniśmy mieć system administracyjny lepiej odzwierciedlający tę nową rzeczywistość. Przede wszystkim uważam, że nasza milionowa społeczność polska w Wielkiej Brytanii zasługuje na co najmniej jednego oddanego nam całkowicie posła.'' Poza tym są wielkie skupiska polonijne w USA, Brazylii, Niemczech, na Litwie...

Dawid - Francja

Podonie jak Zuzanna, francuski system zdrowny tylko ze z innego punktu widzenia. Za kazda wizyte sie placi, w zaleznosci od popisanych umow miedzy klinika/szpitalem/lekarz moze sie to odbyc bezgotowkowo przez ubezpieczyciela lub nalezy zplacic odrazu. Taki system wymaga od lekarza wystawienia rachunku za wizyte pacjentowi, inaczej pacjent nie dostanie zwrotu za wizyte. W ten oto prosty sposob lekarze wykazuja swoje dochody. Komentarz do Zuzanny, niestety francuski lekarz nie jest wolny od wplywow firm farmaceutycznych, np taki potenat jak Novartis wydaja polowe swoich srodkow na marketing i promocje a druga polowe na badania. Mozliwe ze tylko takie odzcucie ze nie zapisuja dorgich lekow, leki sa we francji tansze w relacji to wynagrodzenia oraz poczesci refundowane (zalezy jakie/jakie ubezpiecznie). Dodatkowo, sami lekarze nie zapisuja za duzo lekow, co widac najlepiej na przykladznie dzieci: najlepszym lekarstwem to isc na dwor i sie przewietrzyc lub syropy na kaszel dopiero po 3 roku zycia, a katar to rzecz naturlana.

herman - Francja

Proponuje wprowadzenie rejestracji pojazdów w sposób taki jak w Republice Irlandii Poludniowej. Tutaj w Irlandii kupujacy auto w momencie dokonanie zakupu otrzymuje od sprzedajacego potwierdzenie (kawalek dowodu rejestracyjnego, ktory sie odrywa, z danymi poprzedniego wlasciciela) w razie kontroli gardy (odpowiednika polskiej policji). Nastepnym krokiem jest wyslanie logbook'a (dowodu rejestracyjnego) do wlasciwego urzedu, badz wrzucenie go do urny osobicie w owym urzedzie. To tyle ze strony sprzedajacego. Teraz nowy wlasciciela po kilku dniach otrzymuje poczta w pelni darmowo bez stania w urzedach dowod. Nie prosciej? U nas problemem beda nowe rejestracje ale ile latwiej by bylo gdyby wysylac document do urzedu I zglaszac sie jedynie po odbiór nowych rejestracji. Oczywiscie wspanialym rozwiazaniem bylo by równiez wprowadzenie jednej rejestracji na cale "zycie" auta tak jak jest to tutaj. Bedac przy samochodach nie da sie nie wspomniejc o tym ze w Irlandii jadac autem wystarczy miec ze soba prawo jazdy. Komplet potwierdzen o podatku, przegladzie oraz ubezpieczeniu jest w postaci poapierowych dysków na szybie. Umozliwia to szybka kontrole podczas check poit'ów robionych przez garde oraz ulatwia zycie obywatela, szczególnie tym zapominalskim.

Michal - Irlandia

Tylko dwie rzeczy. PEŁNA JAWNOŚĆ WSZYSTKICH DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH (za wyjątkiem tych dotyczących bezpieczeństwa kraju). Wysokości wynagrodzeń, umów z podmiotami zewnętrznymi itd. Odpowiedzialność finansowa i karna urzędnika za błąd. To zmieni Polskę nie do poznania :)

Jan - Polska

Jako osoba, która niedawno zdała maturę, mam pewne refleksje na temat naszego systemu edukacyjnego. Myślę, że należałoby nadać autonomię szkołom systemu oświatowego, tak jak ma to miejsce w przypadku wyższych uczelni. Ustawa określałaby jedynie, co osoba po ukończeniu danego stopnia edukacji powinna umieć. Szkoła natomiast sama ustalałaby w jaki dokładnie sposób tę wiedzę przekazywać, ustalała tok nauczania, a także mogłaby rozszerzać swoją ofertę o nadobowiązkowy materiał. W ten sposób można by się również pozbyć systemu urzędowego zatwierdzania podręczników - obecna polityka prowadzi do powstawania skorumpowanych lobby wydawców, które ustalają wysokie ceny wydawanych książek, przez co wielu rodzin na nie stać. Powinno się również zlikwidować egzaminy po podstawówce i gimnazjum - w tej chwili szkoły nie uczą, tylko przygotowują do egzaminów, których wyniki i tak najczęściej pokrywają się z ocenami wystawianymi przez szkołę. Trzeba również zlikwidować kuratoria, która często dręczą wartościowe placówki edukacyjne, a jednocześnie faworyzują nawet kiepskie szkółki, jeśli ich dyrektorzy mają układy polityczne. Takie zabiegi pobudziłyby szkolnictwo prywatne, co wzmocniłoby gospodarkę i zapewne spowodowałoby powstanie jeszcze bardziej innowacyjnych metod nauczania. Podobny liberalny stosunek do szkolnictwa obecny jest w Norwegii, gdzie sprawdza się to świetnie, choć osobiście jestem przeciwny zakazowi udzielania prywatnych korepetycji za pieniądze, który również w tym państwie istnieje. Nie widzę nic złego w tym, że ktoś prowadzi taką działalność. Obowiązek szkolny należałoby skrócić do momentu ukończenia szkoły podstawowej, lecz nie później niż do chwili ukończenia 13. roku życia. Umożliwiłoby to usuwanie ze szkół agresywnych i nagannie zachowujących się uczniów, którzy z premedytacją utrudniają naukę porządnym obywatelom, a nieraz stanowią dla nich fizyczne zagrożenie przez swoje bandyckie zapędy. Ludzie muszą od młodości uczyć się odpowiedzialności za swoje czyny i odczuwać karę za nie, a nie być kierowanym (przymusowo zresztą) do jakichś psychologów/pedagogów, których działania rzadko kiedy odnoszą jakikolwiek widoczny skutek.

Kuba - Polska

1) W mojej ocenia dobrym i słusznym rozwiązaniem byłaby systemowa zmiana funkcjonowania samorządów specjalnych (zawodowych). Aktualnie istnieje obowiązek ustawowy przynależności do samorządów zawodowych (lekarze, architekci, adwokaci, notariusze). Konstytucyjnie jest to - co do zasady - rozwiązanie słuszne. Istnieje bowiem konieczność chronienia konsumentów przed "partaczami" z konkretnych dziedzin wiedzy poprzez system szkoleń oraz nadzoru etycznego i deontologicznego nad wykonywaniem zawodów objętych decentralizacją w formie samorządów specjalnych. Jednak aktualnie obowiązujące rozwiązania są archaiczne i nie przystają do konkurencyjności rynku. Istnieje bowiem jeden samorząd adwokacki, notarialny, komorniczy, pielęgniarski itp. Należy gruntownie znowelizować ustawy ustrojowe regulujące funkcjonowanie samorządów zawodowych. Mianowicie zamiast funkcjonowania na terytorium kraju jednego samorządu (notarialnego, lekarskiego, radcowskiego itp.) należy ustanowić możliwość tworzenia konkurencyjnych samorządów w ramach jednego zawodu (tzw. wolnego zawodu). Ustawodawca winien wprowadzić do aktów ustrojowych regulujących tę problematykę możliwość tworzenia samorządu zawodowego w przypadku spełnienia kryteriów podmiotowych i przedmiotowych. Przykładowo: samorząd adwokacki może utworzyć 30 adwokatów wykonujących zawód lub 50 adwokatów z czego 20 wykonujących zawód; niekaranych dyscyplinarnie; zamieszkujących na terytorium obejmujących właściwość co najmniej 1 (2-3) sądów rejonowych. Oczywiście inne przesłanki utworzenia samorządu pozostają do dyskusji i systemowego zbadania. Wydaje się konieczne zbadanie zgodności z prawem powstania takowego samorządu przez SN lub TK (prewencyjnego lub następczego - kwestia do dyskusji). Nad utworzonymi samorządami winien istnieć nadzór organu nadrzędnego składającego się z delegatów poszczególnych samorządów. Przy czym - w mojej ocenie - w/w gremium winno mieć raczej uprawnienia reprezentacyjne, doradcze oraz reprezentować samorządy w sprawach systemowych (np. możliwość inicjatywy ustawodawczej na warunkach w ustawie przewidzianych). Każdy samorząd byłby autonomiczny, posiadałby osobowość prawną i kompetencje do samodzielnego ustanawiania aktów prawa wewnętrznego, własny system szkoleń, możliwość ustanawiania składek członkowskich na poziomie interesującym jego członków, własne sądownictwo dyscyplinarne itp. W istotę funkcjonowanie takich konkurujących ze sobą samorządów należałoby wpisać możliwość wyboru przynależności konkretnego z nich (np. w przypadku zawodów prawniczych możliwość wyboru tego samorządu spośród poszczególnych zawodów, w którym będzie się odbywało aplikację) oraz swobodny przepływ osób z jednego samorządu danego zawodu do innego samorządu. 2) Obowiązek przeprowadzenia przez organy stanowiące samorządu terytorialnego procedury uchwałodawczej w razie złożenia przez określoną liczbę osób mających czynne prawo wyborcze będących mieszkańcami danej jednostki samorządowej uzasadnionego projektu uchwały. 3) Identycznie - jw - w przypadku obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej - parlament miałby obowiązek priorytetowego, w określonym terminie wdrożenia i przeprowadzenia inicjatywy ustawodawczej sygnowanej, złożonej przez 100 000 obywateli. W razie uchybienia terminu do przeprowadzenia takiej ustawy istniałaby możliwość złożenia skargi konstytucyjnej na takie zaniechanie przez reprezentantów grupy obywateli wnoszących projekt. Wyrok TK w tym przedmiocie miałby rangę ustawy, a więc moc powszechnie obowiązującą. Oczywiście konieczna by w tym przypadku była i zmiana konstytucji i aktów ustrojowych, w tym nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 4) Możliwość oddawania głosów negatywnych celem uzmysłowienia politykom i opinii publicznej negatywnego postrzegania niektórych kandydatów. 5) Konstytucyjny zakaz uchwalania budżetu z deficytem. 6) Obowiązkowe referendum ogólnokrajowe lub lokalne (zależnie od rodzaju tematyki) w przypadku wprowadzenia nowych podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych. 7) Szersza możliwość konsensualnego rozpoznawania sporów cywilnych w tzw. sprawach drobnych roszczeń, zależnie od rodzaju sporu przed adwokatem, notariuszem, organem wykonawczym gminy i in. 8) Zniesienie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach cywilnych poprzez obowiązkowe uiszczenia opłaty sądowej na minimalnym poziomie niewielkiej opłaty podstawowej oraz rozkładanie na raty opłat sądowych. 9) Możliwość odwoływania w określonym trybie i wg skonkretyzowanej procedury osób pełniących kierownicze funkcje w instytucjach użyteczności publicznej korzystających z finansowania z funduszy publicznych typu szkoły, przedszkola, biblioteki, szpitale itp. przez osoby korzystające z takich zakładów publicznych mieszkających na terytorium ich działania.

Staszek - Polska

0% VAT na artykuly spozywcze i artykuly dzieciece. Darmowe leki do lat 16stu i po 65tym roku zycia i stala stawka dla reszty obywateli. Prodecydury wydawania oficjalnych dokumentow, jak paszporty czy prawo jazdy sa bardzo latwe. Takie wnioski mozna skladac wnioski na poczcie.

Karolina - Wielka Brytania

Proponuję możliwość oddawania negatywnych głosów podczas głosowania - niektórzy wiedzą jedynie, kogo zdecydowanie nie chcą popierać. Możliwość głosowania przez internet też wydaje mi się dobrym pomysłem - stworzenie bezpiecznej strony internetowej, na której będzie można oddać swój głos (po podaniu odpowiedniej ilości danych osobowych) i mieć wgląd na tenże głos. Wydaje mi się, że obie innowacje mogłyby zwiększyć frekwencję na wyborach. Ten drugi dodatkowo powinien pomagać w sprawdzaniu uczciwości przy liczeniu głosów.

Marysia - Polska

Jedynym lekarstwem na pijanych kierowców jest prewencja. W małych miejscowościach policja boi się wychodzić poza komisariat bo wszyscy się znają i żeby się nie narażać. Wiem na przykładzie swojej gminy. Nigdy ich nie ma jak jest zabawa w remizie. Nie prowadzi się żadnych działań prewencyjnych . Np w Szwecji są regularne kontrole alkomatami pod monopolowymi w weekendy . Pijany nie wsiądzie do auta gdy będzie pewny kontroli , a nie dla tego że może dostać 12 lat, bo tego w tym momencie nie zakłada. Trzeba wyciągnąć trutni z gminnych komisariatów na ulice !!!

Radek - Szwecja

Podnoszę jak Pan Jarek z Niemiec. W Kijowie widziałem sekundniki na światłach i jest to rozwiązanie rzeczywiście ciekawe a nie sądze, żeby finansowo rujnowało budżety gmin.

Adam - Ukraina

Inny głos w sprawie rejestracji samochodów - w Austrii rejestracja przypisana jest do kierowcy oraz typu pojazdu (np. osobowy do 3,5t). Można mieć kilka aut, a tylko jedną parę tablic i zmieniać je wedle uznania. Co ważne, ubezpieczenie płaci się tylko od największego z nich.

Dominik - Austria

Łatwość znalezienia pracy w swoim zawodzie i godne zarobki wystarczające na pokrycie rachunków i (o dziwo!) jeszcze coś zostanie.

Damian - Niemcy

Polska jak i kraje Europy Wschodniej (Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Albania i kraje byłej Jugosławii, czy Skandynawia, a przynajmniej Finlandia) powinny moim zdaniem zmienić czas na ten bardziej naturalny względem położenia geograficznego! Nazwijmy go Czasem Wschodnioeuropejskim! Niech podam kilka faktów! Między Warszawą a Madrytem odległość wynosi ponad 3000 km. Między Warszawa a Moskwa odległość wynosi połowę mniej, bo trochę powyżej 1400 km. W dużej mierze jest to odległość o wiele bardziej Wschód-Zachód, niż Północ-Południe. Biorąc pod uwagę czas zimowy jako ten oryginalny, zanim zaczął obowiązywać czas letni, między Warszawa a Moskwa jest różnica czasu wynosząca aż 3 godziny, a między Warszawą a Madrytem nie ma różnicy w czasie (ta sama strefa czasowa). Czyż nie lepiej byłoby, gdyby czas był pchnięty o godzinę do przodu? Dzień w końcu grudnia nie kończyłby się o 15:30 (z małymi różnicami, w zależności od położenia), a godzinę później czyli o 16:30. W lecie też nie trzeba byłoby czekać na zachód słońca do godz. 22:20. Na pewno wiązałoby się to z oszczędnościami energii! W USA nie ma żadnego problemu, że między kontynentalnymi stanami są aż 4 strefy czasowe. Faktem jest że jesteśmy srogo oszukani ustawiając w nienaturalny sposób czas pod Europę Zachodnią, gdyż nijak nie odzwierciedla on realnego czasu względem położenia geograficznego! Kiedy znajdzie się jakiś mądry geograf i polityk zarazem by podeprzeć i wprowadzić w życie moją propozycje opartą na geograficznych faktach? Jak na razie nie widzę, by ktokolwiek chciałby poruszyć ten temat, a myślę, że warto! Można by też zlikwidować czas letni jeśli do takiej konkluzji dojdziemy, gdyż ustanawiając nowy Czas Wschodnioeuropejski już niejako jesteśmy przesunięci o godzinę, co właściwie ma miejsce każdego roku przy zmianie czasu na letni. Niemniej najwięcej korzyści osiągnęlibyśmy w zimie! A więc dyskutujmy, rozmawiajmy - bo uważam, że warto!

Marek Rus - USA

Rejestracja samochodów Myślę że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu rejestracji pojazdów taki jaki jest w UK czyli tablica rejestracyjna jest przypisywana do samochodu raz na cały okres jego używania. W ten sposób pozbędziemy się biurokracji z przerejestrowywaniem samochodów, co za tym idzie Polacy nie będą tracili czasu na to a zarejestrowanie samochodu czy wykupienie ubezpieczenia można będzie wykonać za pomocą internetu nie wychodząc z domu. Uważam że jest to jedno z ciekawszych rozwiązań które należy wziąć pod uwagę

Rafał Niżnik - Wielka Brytania

0% VAT na wszelkie artykuły dziecięce pozwala znacząco obniżyć koszty wychowania dzieci. Przykładowo taka sama paczka pieluch w Irlandii kosztuje ok. 10 euro podczas gdy w Polsce ok. 75zł (ok. 17 euro). Oczywiście zerowy VAT zmniejsza znacząco dochody budżetowe, jednak równoważone są one przez przyszłe zyski z podatków większej liczby pracowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzietność Polek w Irlandii jest znacząco wyższa niż w Polsce, a Irlandia nie musi się martwić o bezpieczeństwo emerytur w przyszłości, podczas gdy Polska powoli się starzeje czy wręcz wymiera.

Krzysiek - Irlandia

Witam wszystkich mam nadzieje ze osobie która to przeczyta i wdroży pomysł w życie awansuje ;-) Temat: Ograniczenie wypadków śmiertelnych na drogach publicznych, oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych. w Irlandii punkty karne przyznawane są na 3! lata - dzięki temu każdy kto nawet dostanie 2 punkty karne zdejmuje nogę z gazu ponieważ dalsze punkty załapane za "głupoty" mogą skutkować utrata (bo pamiętajmy otrzymuje się je na 3 lata - maksymalna ilość to 12! Nie na jakieś 12 m-c-co jest dla mnie śmieszne i 24 - jak mieszkałem w Polsce to na 24 miałem 23 możliwe za prędkość /Irlandia zero od 6 lat ;-)) a tak poza tym wraz ze wzrostem punktów karnych na na koncie rośnie (nie maleje) tutaj kwota ubezpieczenia ponieważ kierowca ten powodował jakieś tam (większe lub mniejsze) zagrożenie a co za tym idzie jest, był w grupie kierowców zagrażających bezpieczeństwo. Nowi kierowcy: - pierwsze ubezpieczenie w wieku 18-24 lat wynosi tu (mowa o tzw. OC) minimum 2500 euro!!! (i to nie jest pomyłka - dwa i pól tysiąca euro) ponieważ statystycznie ta grupa kierowców -w tym wieku (80% mężczyzn {ułanów}) stanowi większość osób które stanowią potencjalne zagrożenie na drodze - następna grupa ryzyka to 25-29, 30-34 (wiek 30 - 350 euro za rok ubezpieczenia"OC"),35-40, 40-55, 55-65, 66+ (która jest traktowana podobnie jak "ulani"- na tzw "kierowców zawodowych" trzeba dodatkowo zapłacić zwyżkę - ponieważ ta grupa pracowników powinna odpoczywać an nie pracować na pełen etat) - oczywiście mamy fotoradarów jak w lesie grzybów i 99% jest mobilnych zamontowanych w bus-ach/van-ach a nie tak jak w Polsce jakiś badziew pomalowany na żółto albo ukryty w śmietniku czy jakiś trójnóg (przez którego sam miałby wypadek - bo się na niego tak zapatrzyłem widząc to ustrojstwo pierwszy raz - ze przestałem zwracać uwagę na drogę) 1% to tzw"suszarki" - tu policja/straż miejska ma inne - patrz - ważniejsze obowiązki niż marnowanie czasu stojąc w jakimś lesie gdzie nie ma zadanego zagrożenie (lub jest znikome) dla normalnego zjadacza chleba- myślę tu o kieszonkowcach i awanturnikach, wypadkach, kolizjach w mieście - straż miejska zamiast wystawiać "prawnikowi" lub innemu "doktorowi" który i tak doliczy koszty mandatu do rachunku wystawionemu klientowi - jest tam gdzie powinna być i jak sama nazwa mówi pilnuje porządku publicznego, a nie nabija kasę miasta to na razie wszystko pozdrawiam mgr inż. Marcin Kowalik planner transportu drogowego region środkowej i wschodniej europy

Marcin Kowalik - Irlandia

W Irlandii nie ma potrzeby składania jakichkolwiek deklaracji/rozliczeń podatkowych każdego roku jeżeli jestem zatrudniona w 1 firmie i nie występuję o żadne zwroty.W przypadku samozatrudnionych czas na rozliczenie/odprowadzenie należenego podatku upływa dopiero w październiku kolejnego roku.

Monika - Irlandia

Zmiany w konstytucji RP ,zmiana prawa pracy ,poniewaz obywatel-podatnik polski zostal wykluczony z procesu podejmowania waznych decyzji ekonomiczno-gospodarczych,prawnych,bezpieczenstwa kraju i stopy ekonomicznego zycia przecietnego obywatela polskiego wraz z rodzina w ktora wchodza emeryci,wszystkie decyzje w tych ogolnopolskich problemach beda podejmowane konstytucyjnym prawem przez obywatele-podatnika polskiego poniewaz w obecnej sytuacji prawnej niema mechanizmu kontroli rzadu i administracji dlatego po wrzuceniu kartki do urny te struktury partyjno rzadowe robia co chca i biora ile chca nieliczac sie z opinia obywatela-podatnika polski jak w bezposredniej demokracji np; w Szwajcarii. Jerzy D.

Jerzy D - Polska

Nie potrzeba wypełniać co roku żadnych PIT-ów i samodzielnie sie rozliczać z systemem podatkowym. W wielkiej Brytani robi to pracodawca a pracownik dostaje tylko pokwitowanie w wersji P-60 raz w roku i nie musi sie nic martwić ani płacić komuś za pomoc w wypełnieniu dokumentów. Z owym pitem (P-60) idzie się do urzedu lub się go wysyła pocztą i za kilka dni przychodzi potwierdzenie,czy ściągnięty podatek się zgadza,czy nie. W przypadku nadpłaty do kilku dni przychodzi kolejny list z czekiem do zrealizowania a w przypadku niedopłaty przychodzi list z informacją,że w danym roku będzie ściągana dana należność dodatkowo ale to są drobne sprawy i rozłożone na cały rok bez żadnych kar i odsetek. Pomylić się każdy może,nawet zatrudniony przez szefa księgowy i może np za mało podatku ściągać, choć musze przyznać,że zdarza sie to bardzo rzadko może jeden na tysiąc przypadków. W Polsce oczywiście za bład zapłaciłby podatnik i to dodatkowo z odsetkami i karą sięgającą czasami nawet kilka tys zł.

Dawid - Wielka Brytania

Poniewaz poprzedni rozwiazania mialy bledy ogolne tak wiec: minimum na godzine 20-25zl dla pracownikow fizycznych i produkcyjnych przynoszacych dochod narodowy a minimum placy1680 zl miesiecznie dla wszystkich politykow i pracownikow administracji panstwowej w szystkich resortach ktore powiekszaja coraz wiecej polski dlug publiczny kraju i zanizaja w ten sposob standart zycia przecietnej rodziny polkiej. Reforma administracji i zmiana Konstytucji RP zpowoduje wprowadzenie kontroli podatnika-obywatela w procesie podejmowania waznych decyzji ekonomiczno-gospodardzych prawnych,bezpieczenstwa kraju i standartu zycia i opieki zdrowotnej przecietnego podatnika i emeryta polskiego. 70 do 80% administracji i politykow i ich przywileji plac na wielu etatach wlacznie z immunitetami poselskimi musi zniknac. Zmiana Konstytucji RP i Prawa pracy gdzie podstawa bedzie: Minimum placy na godzine /piec dni pracy ad poniedzialku do piatku /8godzin dziennie/40 tygodniowo praca na jednym etacie platnym / 50-100-150-200% platnosci w pracy zmianowej oraz w systemach 3/4 zmianowych w ten sposob nastapi normalizacja warunkow ekonomicznych obywatela polskiego ktory przestanie byc niewolnikiem ekonomicznym w we wlasnym kraju Jak na przykad Kanada prowincja Quebec posiada minimum na godzine 10 dolarow . Jerzy D Malopolska a jezeli przejdzie na zapomoge prowincji Quebec to otrzymuje minimum 750 dol po wczesniejszym programie zwolnienia z pracy ktore jest minimum 65% ostatniego wynagrodzenia czyli okres platnosci stalej jest co najmniej 2 lata.

Jerzy - Kanada

1.W Irlandii , np mozna kupywac alkohol do godziny 22 w sklepach , panstwo w ten sposob walczy z tym , zeby irlandczycy nie popadali w nalogi alkoholowe. 2.Fajnym rozwiazaniem jest to ze zeby zrobic przeglad diagnostyczny auta w stacjach diagnostycznych panstwowych, mozna oplacic sobie i z groy zarezerwowac termin internetowo (bez wychodzenia z domu ) , na przegladzie w stacji diagnostycznej NCT dostaje sie co bylo nie tak szczegolowo lub co bylo w porzadku, pozniej w ciagu miesiaca zeby dostac przeglad trzeba wymienic usterki, ktore byly na papierze na ktorych auto oblalo. Gdy auto oblewa juz po miesiacu test , od nowa kierowca zglasza auto do przegladu,samochodem mozna sie poruszac bez przegladu majac zabukowany jego przeglad. 3.W Irlandii dopiero od roku 2015 ma zostac wprowadzona oplata za wode, tyle lat do 2015 roku ten kraj nigdy nie zadal oplat od swoich obywateli za wode, nie dokonca wiadomo, czy ta ustawa juz weszla , czy wejdzie, ale ludziom sie ona nie podoba. 4.Ludziom bezrobotnym , majacym rodziny , przysluguje bezplatna sluzba zdrowia, dofinansowanie panstwa do lekarstw , dla dzieci dofinansowanie , dofinansowanie do wynajmu mieszkania. 5.Dla kazdego pracujacego irlandczyka, sluzba zdrowia jest odplatna,powstalo dzieki temu duzo firm ubezpieczeniowcyh takich jak http://www.layahealthcare.ie/ czy www.vhi.ie , ktore miesiecznie pobieraja oplaty i oplacaja za chorego w jego imieniu np pobyty w spzitalu , operacje , wizyty u lekarzy ogolnych i specjalistow, placa za kazdy pobyt w szpitalu czy tu czy za granicami kraju, zapewniaja prywatnosc np pokoje jednoosobowe,wspolpracuja z prywatnymi klinikami . 6.Rzad irlandzki zauwazyl teraz ze barodzo silne huragany i wiatry nawiedzaly irlandie, zdecydowali sie na inwestycje zwiazane z elektrowniami wiatrowymi , rozwazaja tylko jak to zrobic zeby wiatraki nie popsuly krajobrazow tejze wyspy tych ,,dziewiczcyh" 7.z tego co wiem podatnik , nie musi tak jak w polsce wysylac deklaracji podatkowej , wypisywac jej , to robi juz pracodawca w irlandii wysyla nam do domu kartke p60 a my ja zanosimy do urzedu skarbowego irlandzkiego REVENUE raz w roku , pieniadze sa nam przelewane na konto.Gdy np jest nasza nadwyzka nadplaconego podatku , to nie wazne jaka ilosc moze byc nawet 1euro , a revenue nie ma naszego nr konta bankowego, przesyla na adres domowy czek na dana kwote, ktory mozna zrealizowac w banku .Wiem ze mozna np odebrac nadplacony podatek z kilku porpzednich lat. 8.Fajnym rozwiazaniem jest tez opcja pracy na Part-time, czyli pol -etat , praca na pol etat nie obciaza , tak pracownika, pracodawcy , gdyz nie ma obowiazkowego nalozenia tych 40 godzin , tylko jest do 15 godzin tygodniowo.Tak samo przepracowane lata na part -timie licza sie do naliczanego urlopu i emerytury , choc juz mniej sie tego urlopu dostaje i dluzej na te emeryture pracuje, ale wlasnie dzieki tej pracy na pol etat leganej, wypelnia sie luka na rynku pracy.A ludzie pracujacy na part -time, moga sie jeszcze dodatkowo ubiegac o dofinansowania do czynszu za dom, karte medical zapewniajaca bezplatna opieke zdrowotna.Oczywiscie od pensji podatek dochodowy i skladka prsi jest odliczany automatycznie. 9.ZUS w Polsce powinien pomgac ludziom , a nie inwestowac w budynki i siebie, w Irlandii polityka Social Welfare jest skierowana w ludzi o czym swiadcza zdjecia i wysokosc zasilku http://pudelekx.pl/zus-polska-vs-irlandia-21034

MARCIN - Irlandia

Kaucje za butelki szklane i plastikowe Każdy nowo wybudowany market powyżej danej powierzchni powinien mieć obowiązek zainstalowania automatu do obioru opakowań i wypłaty kaucji.

Marcin Froissart - Holandia

Tablice rejestracyjne są przypisane do pojazdu. Dzięki temu nie trzeba utylizować starych, załatwiać nowych, drukować ich, czekać i biegać do pięciu okienek w urzędzie. Nie trzeba brać wolnego z pracy, aby to załatwić. Jak chcesz sprzedać samochód, wysyłasz odpowiednią cześć dowodu rejestracyjnego i czekasz na nowy dowód. Nie potrzeba do tego 5 urzędników w centrum Warszawy, ale jeden np. w Łomży, gdzie życie jest tańsze.

Marcin Froissart - Wielka Brytania

Tanie urzędy Każdy urzędowy list jest w szarej kopercie. 99% spraw jest załatwianych telefonicznie i przez internet.

Marcin Froissart - Wielka Brytania

Płatne studia Studia są co prawda płatne, ale są kredyty studenckie. Jak to działa? Taki kredyt spłaca się, jeżeli miesięczne dochody absolwenta przekroczą dany próg. Gdy po 30 latach absolwent nie będzie w stanie go spłacić w całości, reszta jest umarzana. Efekt? Każdy będzie bardziej odpowiedzialnie wybierał kierunek studiów, gdyż będzie miał świadomość opłaty. Studia, które będą gwarantowały wysokie zarobki (umiejętności potrzebne na rynku pracy) będą lepiej dofinansowane. Jeżeli po studiach ktoś wyjedzie za granicę, także będzie musiał spłacać ten kredyt. Wydaje się, że to rozwiązanie nie ma skutków ubocznych.

Marcin Froissart - Wielka Brytania

Witam Brytyjski program "rodzina na swoim". Rząd nie dopłaca do mieszkań, ale poręcza w banku za 10% wkładu własnego. Dzięki temu osoby, których nie stać na wkład własny mogą zaciągnąć kredyt. Efekt: program ten nie winduje cen mieszkań, a budżet dopłaca tylko w wyjątkowych sytuacjach (gdy ktoś przestanie spłacać kredyt przed spłaceniem 10 %)

Marcin Froissart - Wielka Brytania

Napisanie kodeksy cywilnego i kodeksy postępowania cywilnego od początku. W wyniku wzrostu tempa życia zmian społecznych i cywilizacyjnych. Obecnie obowiązujący kc i kpc mają w sobie coraz więcej archaizmów. Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 r. poprzez wzmocnienie roli starosty, zmniejszenie decyzyjne zarządu powiatu. Wprowadzenie obowiązkowych referendów w gminie, powiecie lub województwie jeżeli za wnioskiem referendum podpisze się 25% populacji czynnie posiadających prawa wyborcze w gminie i powiecie i 20% w województwie.

MATEUSZ - Polska

Sekundniki odliczające długość zielonego światła. Dzięki temu uniknie się wielu kolizji i co ważniejsze ofiar.

Jarek - Niemcy

Pensje urzędników państwowych i pracowników sektora państwowego powinny być jedynym źródłem ich dochodu. Nawet dodatkowe premie nie powinny być uzupełnieniem pensji ponieważ rodzi to podejrzenie politycznej dyspozycyjności urzędników. Nie o to chodzi. Potrzebujemy raczej ludzi doświadczonych niż wymienianych po każdych wyborach. Pracownicy sektora państwowego nie ryzykują swego majątku angażując go w działanie założonego przedsiębiorstwa. Nie muszą przedsiebiorstwa organizować od podstaw i pracować po 16 godzin dziemnnie ryzykując,że ich praca nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Mają pracować rzetelnie i poświęcać czas wykonywaniu swoich obowiązków najlepiej jak tylko potrafią. Jeśli mogą sobie dorabiać, skłania to do zaniedbywania podstawowych obowiązków i gonitwy za dodatkowymi gratyfikacjami. Przykład: odnoszę wrażenie, że znacznie lepiej pracują instytuty naukowe w których można negocjować pensję, ale nie można sobie dorabiać, niż te w których jest odwrotnie, a tak niestety jest w Polsce. Jesli nie wolno otrzymywać innych wynagrodzeń niż pensja ludzie podejmują tylko taką współpracę, która ich interesuje, rozwija i jest naukowym wyzwaniem, dzięki czemu mogą szybko stać się mistrzami w swojej dziedzinie. W Polsce ludzie angażują się w niepowiązane ze sobą projekty, ponieważ mogą więcej zarobić. To jest jedna z głównych przyczyn "niskiej innowacyjności polskiej nauki". Wcale mnie ta niskość nie dziwi. Tego rodzaju regulacja powinna dotyczyć całego sektora państwowego. Kto chce spróbować zarabiać znacznie więcej, może i powinien założyć własną firmę, a urzędnicy państwowi powinni dołożyc wszelkich starań by jego działania nie szły na marne i przynosiły wszystkim korzyści.

Przemek - Polska

Minimum 20-25 zlotych na godzine dla pracownika fizycznego I produkcyjnego a minimum placy 1680zlotych dla wszystkich politykow I biurokratow ktorzy pograzaja obywatele w corza wiekszym dlugu publicznym napoprzwe standartu zycie przecietnej rodziny musza przynosic dochod pracujac w sektorze przynoszacym dochod narodowy ,na przyklad w prowicji Quebec Canada minimum na godzine wynosi 10 dolarow na godzine Jerzy D Malopolska

Jerzy - Kanada

Picie alkoholu w miejscach publicznych

Heniek - Niemcy

jako chrześcijanin ewangeliczny (baptysta) będę zachęcał polaków również za granicą do czytania Biblii choćby Nowego Testamentu. "...a prawda was wyswobodzi". Polacy żyją w przekonaniu ze bajki którymi ich karmiono w kościele katolickim to Słowo Boże. To samo tyczy się tęsknoty za byłym ustrojem z jego wszystkimi wadami. Jeżeli ktoś potrafi zrewidować swoje poglądy w jednej z dziedzin życia będzie umiał i w innych. Ponadto będę propagował dokonania premiera Holandii z 1905 roku Abrachama Kuipera który wprowadził do polityki etykę chrześcijańską. Polecam pracę dr. Mateusza Wichary. jest na necie. mam jego zgodę na używanie prezentacji. Pozdrawiam Darek

Darek - Polska

WPROWADZENIE KARY CHŁOSTY, za wybryki chuligańskie i drobne przestępstwa wykonywane w miejscach publicznych (np. rynkach). Tak jak jest w najbezpieczniejszym (znikoma liczba przestępstw) i jednym z najnowocześniejszych państw świata (1 miejsce w rankingu „Doing Business”, 2 miejsce w rankingu „index of economy freedom 2014”) czyli w SINGAPURZE.

Szymon Barański - Polska

Sluzba zdrowia:-Dostepnosc lekarzy,niech beda prywatne,ale dostepne,jak w norwegii.Wszedzie powinien byc numerator aby polacy sie nie klocili w kolejkach i nie stali godzinami przed drzwiami gabinetu.Zrobic granice podatkowe dla tych co przekrocza pewna kwote zarobku,wszyscy pacjenci powinni otrzymac paragon za usluge lekarska!!!!.A i monitoring w miastach ilu jest dermatologow a ilu gastrologow w strone monopolu,gdy w danym m.jest np.tylko jeden gastrolog to powinna byc interwencja i jakas promocja tej wlasnie specjalizacji w tym miescie.W panstwowym osr.zdrowia wnosi sie oplaty w wys okolo 1 godziny pracy,sr.kraj. Wszystkie jednak propozycje zwiazane sa z pieniedzmi nie stety. Promocja rodziny to bardzo wazne!!!,aby ludzie nie odchodzili od malzenstw.W noge funkcjonuje oczywiscie zwiazek partnerski(Samboer)i partner ma takie same prawa jak zona i maz w zwiazku.Jednak ja tego nie popieram.Przy zgonie wspolmalzonka-i, tu, Panstwo wyplaca 250000pln czyli pol mln koron warunek min 5 lat w zwiazku.Na to polske nie stac. Mam inna prop.poniewaz tych roznic jest masa w kazdej dziedzinie i co dzien moznaby pisac po dziesiec,ale moze lepiej byloby gdybym pisal o rzeczach ktore denerwuja np mnie gdy jestem w polsce ,czyli od drugiej strony ale wtedy moznaby moze lepiej zmiany dopasowac do obyw.polski.Jednak wszystko konczy sie na ekonomii i nie jest latwo bo nadal jest tam ponad 30 mln ludzi.a gospodarka najpierw zrujnowana a obecnie sprzedana ludziom z poza polski.Norwegia moze sobie pozwolic na pewien monopol i blokady w przywozeniu np. produktow r.rodz.Dziekuje to bylo tez w wolnej chwili i chaotyczne,ale pozdrawiam was i zycze sukcesu na wyborach ja oczywiscie za,

Piotr - Norwegia

Propnuję wprowadzenia obowiązku noszenia mundurków na wszystkich etapach edukacji szkolnej. W Polsce już wprowadzono taką inicjatywę w czasach gdy Ministrem Edukacji był p. Roman Giertych. Tak naprawdę okazało się, że było to wiele hałasu o nic. Mundurki pozostały fikcją. W Wielkiej Brytanii mundurek jest obowiązkowy od szkoły podstawowej aż do gimnzjum (uczniowie liceów publicznych nie mają obowiązku noszenia mundurków). Mundurek składa się z spodni koszuli/bluzki marynarki i czarnych butów. Myślę,że wprowadzenie takiego rozwiązania w Polsce zakończy rewię mody w szkołach a także zmniejszy koszty jakie ponoszą rodzice w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły. Druga sprawą to kwestia podręczników szkolnych. Jest chorą sytuacją kiedy rodzice muszą brać tzw. szybkie pożyczki, aby zapewnic dzieciom ksiązki na kolejny rok szkolny. W Wielkiej Brytanii podręczniki są na stanie szkoły, zeszyty również są na stanie szkoły, więc tak naprawdę jedyny wydatek dla rodzica związany z edukacją to mundurek szkolny i przybory szkolne.

Klaudia - Wielka Brytania

Walczyć z szarą strefą - alkoholową, nikotynowa, narkotykową, aborcyjną, paliwową. Szacuje się że w szarej strefie jest KILKADZIESIĄT MLD złotych! POdwyższanie akcyzy w przypadku papierosów, alkoholu czy paliwa wywołuje efekt odwrotny od oczekiwania - ludzie do szarej strefy uciekają. Co do narkotyków (miekkich) i aborcji to nie oszukujmy się - są szeroko dostepne w POlsce. Co więcej, w sąsiednich państwach również. Nie widzę powodu dla którego Polska nie miała by czerpać korzyści materialnych z czegoś co i tak jest w Polsce dostępne, tylko "nielegalne".

Paweł - Polska

1.Praktyki zawodowe dla licealistów. W Szwecji uczniowie liceum odbywają krótkie praktyki zawodowe w różnych zawodach. Są na przykład pomocnikami sekretarki, asystentem w przedszkolu itp. W ten sposób absolwent liceum ma choć śladowe pojęcie o tym, jak wygląda praca zawodowa. 2. Ulgi podatkowe dla zagranicznych ekip filmowych: Australia w latach 80 wprowadziła specjalne ulgi podatkowe dla zagranicznych ekip filmowych. Warunkiem było, że 80% ekipy technicznej i bodajże 40% ekipy artystycznej stanowili obywatele Australii. Adekwatna ustawa w Polsce zwiększyłaby ilość pieniędzy zostawianych w Polsce przez zagranicznych producentów. 3. Przywrócenie kary śmierci

Piotr - Polska

Opieka socjalna a zwłaszcza rodzin i dzieci

Robert - Szwecja

1. Usunąć krawężniki(lub robić o wiele mniejsze i też nie wszędzie) i chodniki robione z kostki oraz słupki. +Dlaczego? Utrudniają ruch drogowy (nie raz na takim krawężniku można uszkodzić samochód), o krawężnik można się potknąć i z niego spaść. Krawężnik w razie dużego transportu jest zawadą i można co najmniej stracić na nim oponę +Proponuję robić chodniki w miarę możliwości z asfaltu (są doskonałe do jazdy kolarzówką i na rolkach - obecne chodniki z kostki mają "co chwilę" przerwę przy posesjach, co niszczy cienkie opony i trzeba co chwilę zwalniać niemal do zera, a na rolkach trzeba omijać chodnik - co za bezsens) lub z płyt betonowych(nie muszą być brzydkie), a pooddzielane od siebie płyty sprawdzają się w każdych warunkach (drewniana przerwa między nimi w lato się kurczy, a w zimę rozszerza) i nie niszczeją. +Ponadto proponuję chodniki na skrzyżowaniach robić bardziej obłe i całkowicie bez krawężnika i wyprofilowane tak, że uchylają się w stronę jezdni - duże pojazdy nie będą miały problemów ze skrętem. +Słupki powinny bez uzasadnionych przyczyn zniknąć całkowicie. Dlaczego? Ze względów praktycznych. W mieście brakuje miejsc do parkowania, a w razie akcji strażackiej czy przewozu dużego towaru trzeba je za każdym razem demontować. W razie wypadku, pojazdy mają gdzie zjechać, a karetka gdzie się zatrzymać. Jeśli ktoś parkowałby nie tam gdzie należy (mamy znaki) to należy dać mu taki mandat, żeby już tego nie zrobił. Z czasem obyczaje się wygładzą i będzie działało. Za dzieci odpowiadają rodzice i nie powinno się utrudniać życia wszystkim w imię braku odpowiedzialności rodziców. 2. Należy znieść progi zwalniające. Też utrudniają życie i często są w miejscach, gdzie nikt nie przechodzi. Można wprowadzić duży mandat za nieprzepuszczanie pieszych jak to jest np. w Szwecji, Australii, Kanadzie itd. 3. Powinno się karać osoby zakłócające pokój społeczny przez natarczywe poruszanie i wnoszenie do przestrzeni publicznej kwestii kontrowersyjnych nieinteresujących zwykłego polaka jak homoseksualizm, homo-adopcja, zmiana płci, promowanie zboczeń, uzależnień, zdrady, pornografii, sugestywnych obrazów o treści seksualnej itp. rzeczy moralnie wątpliwych. Robienie tego natarczywie, bez wsparcia społecznego i nie rzadko na zlecenie i finansowe wsparcie jakichś grup. 4. Więźniowie, zamiast ulegać degradacji w zamknięciu, za które jeszcze płacimy mogliby wykonywać pracę na swoje utrzymanie jak np. praca w budownictwie, tartaku, kamieniołomach, sprzątaniu itd. Lepiej by na tym wyszli, bo mieliby zajęcie, ułatwiałoby im to wyjście na prostą i podniosłoby ich poczucie wartości. Jeśliby wystarczało to można by im nawet płacić nieco za tą pracę tak, że po wyjściu mieliby łatwiej. Jak człowiek nie ma co robić to uczy się robić rzeczy złe. 5. Niestety, ale nasza gospodarka jest słaba, ponieważ Polacy lubią kupować produkty zagraniczne. Gdyby popatrzeć na ilość samochodów w Polsce( a wiadomo, że 99% jest zagranicznych) to można sobie wyobrazić ile pieniędzy za każdy taki samochód wypłynęło. Proponuję zorganizować kampanię społeczną, która uświadomi polaków w ich patriotyzmie ekonomicznym i krótko przedstawi jak każdy z nas do wypływu pieniędzy z kraju się przyczynia przez proste codzienne czynności i wybory. 6. Uchwalić ustawę opodatkowującą zagraniczne przedsiębiorstwa cyklicznie coraz bardziej i jednocześnie wspierać firmę polską w danej dziedzinie. UWAGA! Oczywiście nie należy promować nieróbstwa dlaczego, że polskie. Należy to robić z głową. 7. Widziałem dobre rozwiązanie w Kanadzie jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe. Student po 2-3 roku studiów może pójść na program praktyk. Program taki podpisany jest między uczelnią i przedsiębiorstwem. Trwa on rok i w tym czasie pracuje się jak normalny pracownik 8h dziennie i dostaje wypłatę (w National Research Council kolega dostawał 20$ za godzinę przy 10$ stawki minimalnej. Trzeba to dostosować do Polskich warunków)- nie ma wtedy zajęć na uczeli. Student po 2-3 roku studiów ma, więc roczną praktykę, a po skończeniu studiów już jakieś doświadczenie. Wie o co chodzi w jego zawodzie i zarobił już pierwsze pieniądze. Zachęca to do dalszej pracy, a pracodawca chętniej zatrudni. 8. WAŻNE. Proponuję zamknąć granicę dla imigrantów. Turystyka owszem. Niestety tak jest, że masowe przyznawanie obywatelstwa osobom z innych kręgów kulturowych nie prowadzi do niczego dobrego. Prowadzi do tworzenia gett, odrębnych grup, podziałów społeczeństwa, zmian standardów itd. Zjawisko jest bardzo szerokie i moim zdaniem niebezpieczne. Pozostawiłbym taką możliwość dla osób z tego samego kręgu kulturowego - rodowitych Europejczyków i osób z Ameryki Północnej i Australii. I z tych kontynentów również dla osób z zachodniego kręgu kulturowego. Niestety, ale moim zdaniem tak trzeba. Potem jak będzie problem nie będzie łatwo wysiedlić milionów osób, które mają już swoje domy, rodziny, konta bankowe, samochody, telefony itd. 9. Możliwość pracowania od 16 roku życia. Nikt nie chce zawrzeć umowy z 16-latkiem, mimo jego chęci do pracy. 10. Jeden podręcznik dla wszystkich w szkole. Obecna sytuacja jest chora - każdy rocznik ma co innego i nie rzadko książki się do niczego nie nadają. Nie można wtedy przekazywać książek z dziecka na dziecko i powoduje, że wszelkie instytucje, które miały pomagać, wysysają pieniądze z rodzin. Zbierzcie wszystkie mądre głowy, zróbcie do każdego przedmiotu jeden, bardzo dobry podręcznik i ułatwicie życie ludziom i to znacznie. Pozdrawiam, Arek Skubida

Arkadiusz - Polska

Zlikwidować przymus przynależności do organizacji zawodowych np. inżynierów. Jest to ustawowy haracz podnoszący ceny usług, podnoszący koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza dla małych firm. Nie daje tym firmom nic, za to działaczom tych organizacji sielskie życie za nasze pieniądze, wycieczki, imprezy okolicznościowe, ....

Sławek - Polska

Opodatkowanie marketów i zakaz transferu pieniędzy za granice naszego kraju.prawo powinno traktować wszystkich tak samo.

Jakub - Węgry

Moja propozycja dotyczy drobnego ułatwienia dla osób rozliczających się w urzędach skarbowych, które deklarują chęć odpisywania 1% podatku na wybrany cel. Proponuję, aby osoba wskazywała tylko raz wybraną przez siebie instytucję i numer jej konta, następne przelewy ( o ile dysponent nie wycofa swojego upoważnienia) urząd dokonywał by automatycznie na wskazany cel (na zasadzie dyspozycji stałego przelewu, jakie składamy w bankach). Byłoby to duże udogodnienie zwłaszcza dla osób starszych.

Artur z Polski - Polska

USTAWOWE ZAGWARANTOWANIE MIEJSCA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU – przecież tu nie chodzi o budynek , można wynająć , administrację i tak mamy przerośniętą , wystarczy przekwalifikować . A o ile mniej stresu dla rodziców i gwarantowany kilkuprocentowy wzrost dzietności. Ps. ( nie musi być opublikowane z powyższym pomysłem) USTAWOWE ZAGWARANTOWANIE MIEJSCA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU WERYFIKACJA TEMATYKI NAUCZANIA W UCZELNIACH WYZZSZYCH NA POTRZEBNE GOSPODARCE – LIKWIDACJA MARTWYCH KIERUNKÓW DECENTRALIZACJA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tymi hasłami wchodzi się do parlamentu !

Radek

1. Na skrzyżowaniach - brak świateł do skrętu w lewo - w polskich miastach tylko korkują one skrzyżowania, kierowcy nie są aż tak głupi, żeby nie potrafić skręcić w lewo bez osobnego semafora, który puszcza 2-3 auta na cykl, a blokuje pozostałe kierunki ruch na ładnych parę minut. 2. Synchronizacja świateł w miastach - jak ruszamy na zielone i rozpędzamy się do 50 km/h powinniśmy mieć możliwość złapania zielonej fali. Przede wszystkim psuja to światła dla pieszych na przycisk. 3. Piesi powinni móc przy zachowaniu szczególnej ostrożności przechodzić na czerwone światło (można w większości krajów europy). Gwarantuję, ze ludzie nie wchodzą masowo pod auta, mają swój rozum, żeby nad tym panować. Druga strona medalu jest taka, że bardziej uważają wtedy na zielonym - u nas nie ma tego instynktu, a przecież może się zdarzyć, że ktoś nie wyhamuje na czerwonym świetle, zasłabnie lub po prostu się zagapi. W tym momencie mamy sytuację, że w Łodzi ludzie wchodzą pod tramwaj, bo mają zielone, a o 5 rano gdy nie ma żywej duszy stoją na czerwonym, bo policja może stać w krzakach (z autopsji). 4. Wyłączać sygnalizację świetlną na noc - wszędzie, nie tylko na głównych arteriach. 5. Jeden bilet -jeden przejazd z przesiadkami, w Madrycie wchodzimy do metra na jeden bilet i jedziemy dokąd chcemy z dowolną liczbą przesiadek, w dowolnym czasie. W Warszawie wprowadzono coś podobnego (75 min., jednorazowy przesiadkowy). Nie mamy niestety takiej infrastruktury metra, więc życie jak w Madrycie jeszcze nas nie czeka. Wydłużenie biletu 20 min. do 30 min. poprawiłoby sprawę. Bilet 20 min. przestał być użyteczny. 6. Internetowe urzędy i wnioski online - rejestracja działalności i aut, urzędy celne - przede wszystkim. Szybciej, wygodniej i taniej - dla każdego.

Jan - Hiszpania

WERYFIKACJA NAUCZANIA W UCZELNIACH WYŻSZYCH- czy ktoś kontroluje ilu absolwentów pracuje w swoim wyuczonym zawodzie . Po co tysiące młodych ludzi studiuje filozofię, czy to im pomaga na zmywaku w Londynie. A może powinni studiować grafikę komputerową i tworzyć filmy rysunkowe . Ameryka stawia na biotechnologię i leki. Dlaczego nie kształci się w Polsce profesjonalnych piłkarzy – to zawód bez przyszłości ? Każdy absolwent po 5 latach powinien składać informację gdzie pracuje, co powinno prowadzić do zastępowania nieproduktywnych kierunków uczelni takim , które dają perspektywy zatrudnienia. Jakie gigantyczne marnowanie czasu, pieniędzy i ambicji młodych ludzi na uczenie kompletnie nie potrzebnej wiedzy.

Radek - Polska

DECENTRALIZACJA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – dla tysięcy pracowników ministerstw i rządowych agencji dzień rozpoczyna się od godzinnego stania w korku , a praca polega na obróbce danych płynących po kablu. Dlaczego kabel nie morze biec np. do Przemyśla , Kołobrzegu. Ministerstwo Rolnictwa w Suwałkach - Wydział Księgowości. Bez stania w korkach . Pomysł ważny społecznie , tysiące mieszkańców wsi , mężczyzn, nie ma pary, gdyż dziewczyny uciekły do miast , dalekich miast. A Warszawa dla reszty Polski to jak pana Boga za nogi złapać. Czas zaradzić komunikacyjnej niewydolności Warszawy , po co wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę , wystarczy przenieść ministerstwo do Zamościa. Tam już wszystko jest, coraz bardziej puste domy , ulice i brak pracy.

Radek - Polska

Proponuję, aby w Polsce została zlikwidowana instytucja kontrolera biletów komunikacji miejskiej. Osoby zajmujące się tą profesją wykazują się bardzo często brakiem kultury osobistej, chamstwem a nawet brutalnością. Sama tego doświadczyłam podczas mojej ostatniej wizyty w Polsce. Bilety powinny być kupowane u kierowcy autobusu lub tramwaju. Tak dzieje się w Wielkiej Brytanii i nie ma możliwości, aby ktokolwiek dostał się do pojazdu bez ważnego biletu. Być może proponowana przez mnie zmiana jest mała, ale może bardzo poprawić komfort podróży pasażerów.

Klaudia - Wielka Brytania

Oparcie inicjatywy "SZUKAM PRACY" na prywatnej inicjatywie. Działalność molocha jakim są Powiatowe Urzędy Pracy jest od wielu lat - ZUPEŁNIE NIESKUTECZNA. Jeśli to rozwiązanie choćby o kilka procent zmieni obecny stan to warto to robić. Płacąc prywatnym biurom pracy za działania na rzecz ograniczenia bezrobocia to kilkaset tysięcy zadowolonych osób, których potencjału nie można lekceważyć.

Mariusz - Niemcy

1) autostrady oraz wiadukty w środku dużych miast 2) w 30 min. rejestrujesz działalność, brak konieczności opłaty ZUS i tym podobnych podatków (tylko raz na rok robi się sprawozdanie) dotyczy pracy na budowie. To moim zdaniem mobilizuje ludzi do pracy (zamiast siedzieć na socjalu a co najważniejsze bez zbędnych formalności i zobowiązań ludzie podejmują pracę a państwo ich za to nie ściga i nie zmusza płacić podatki)

Andrzej - Niemcy

Bankructwo konsumenckie. W przypadku braku nie wypłacalności kredytobiorcy, komornik odbiera jedynie nieruchomość która obciążona jest hipoteką. W USA nie ma sytuacji jak w Polsce, że po odebraniu domu bądź mieszkania kredytobiorca winny jest bankowi pieniądze. W 2008 roku podczas kryzysu na rynku nieruchomości w USA ceny domów spadły prawię o połowę, ludzie którzy zbankrutowali, oddając swoje domy obciążone hipoteką bankom nie są dłużnikami

Tomasz - USA

Każda rozprawa sądowa jest nagrywana kamerą wysokiej rozdzielczości, pozwala to na kontrolę pracy sędziów i prokuratorów. Nagrania są archiwizowane co pozwala ograniczyć ilość nieuczciwych procesów

Tomasz - Czechy

Po przekroczeniu o 26km/h w miejscu zabudowanym, kierowca traci prawo jazdy na 3 miesiące

Tomasz - Niemcy

Samochody ktore posiadasz mogo byc wyrejestrwane na okres jednego roku bez oplaty .Jezeli ten okres wyrejestrowania zostanie przedluzony przez nieuwage wlasciciela albo z innych powodow musi przejsc kontrole techniczna I potem zpowrotem moze byc uzywany. ubezpieczenie wtym okresie jest wstrzymane czyli za kazdym razem jezeli samochod zarejestrujemy za darm spowrotem 1 dzien przed uplywem obowiazkowego terminu rocznego samochod jest calkowicie nieoplacany.

Jerzy - Kanada

W prowincji Quebec minimum w pracy zagwarantowane prawem wynosi 10 dol nagodzine to na przelicznik okolo 30 zl na godzine w polsce

Jerzy - Kanada

Witam! więszosć Polaków jest niedoinformowana lub nie zainteresowana, aby na bieżąco uzupełniać Księgi Wieczyste (wpisy i wykreslenia np. nieżyjących współmałżonków, zmiany udziałów itp.)- bo faktycznie jest to jedyny dokument potwierdzajacy prawo własności. Przekształcaliśmy ostatnio wieczyste użytkowanie gruntu pod blokiem w prawo własności i trwało to 3 lata choć blok nie jest duży bo ma 28 mieszkań - stan obecny faktyczny zdecydowanie był niezgodny z zapisami w KW. Edukaja w tym zakresie przez medja jest konieczna jesli prawnie nie będzie formy wieczystego uzytkowania tylko własność lub dzierżawa - by się po czasie społeczeństwo nie obudziło z przysłowiową reką w nocniku to naprawde jest ważne! Pozdrawiam Bożena Dobrowolska Polska

Bożena

Wszystkie sprawy urzedowe codziennego zycia zalatwia sie w internecie- nie trzeba isc do urzedu.(Baza-numer personalny) Odszkodowania sa rzeczywistoscia.-Jesli policja nie przyjedzie w ciagu 5 minut po wezwaniu -dostaje odszkodowanie. Place 200pln na rok i w razie wypadku jestem transportowany helikopterem do szpitala.---nie mozliwe w polsce. Gdy umrze malzonek ktory byl w zwiazku wiecej niz 5 lat dostaje min 500000 koron dziedziczenie(prawie zaden polak o tym nie wie) nie mozliwe w polsce. Firmy ubezpieczajace pojazdy.Po uszkodzeniu samochodu moj samochod jest naprawiony w ciagu 7 dni,albo skasowany i otrzymuje pieniadze-nie mozliwe w polsce do zastosowania. Ja po nr rejestracyjnym pojazdu w ciagu 60 sek wiem kim jest jego wlasciciel.W noorwegii-nie mozliwe w polsce. Kara wiezienia jest podobnie niska jak w polsce!!!!!,,,ale odszkodowanie jest 10 razy wieksze.za spowodowanie smierci czlowieka czlowiek moze sie nie wyplacic do konca zycia---nie mozliwe w polsce. Podwujna sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniach---nie mozliwe w polsce Moze jeszcze sto czy trzysta spraw moglbym wymienic ale nie mama juz czasu Nie stety nie tak latwo.jest przejac pewne rozwiazania i przypisac je potem sobie.

Peter - Norwegia

Uprawnienia architektoniczne dla inżynierów budownictwa. Nie tylko w Anglii inżynier budownictwa może uzyskać takie uprawnienia, wiele krajów przyjęło takie rozwiązanie. Można także ujednolicić uprawnienia architektoniczne oraz konstrukcyjne w jednolite uprawnienia do projektowania. W Polsce działa silne lobby architektów, którzy wpłynęli na kształt roziwazań zzawartych w ustawie deregulacyjnej. Ustawa ta zamiast wspierać młodych inżynierów, może spowolnić ich rozwój zawodowy. Więcej opinii tutaj: http://www.konstruktorbudowlany.fora.pl/uprawnienia-certyfikaty,26/deregulacja-c-d-po-posiedzeniach-komisji-i-wysluchaniu,6527-420.html

Damian - Wielka Brytania

Będąc w Anglii bardzo przypadł mi do gustu sposób malowania na drogach farbą dużymi drukowanymi literami napisu SLOW. W miejscach szczególnie niebezpiecznych ten napis robił na mnie dużo większe wrażenie niż znaki informujące o ograniczeniu szybkości. Noga sama spadała z pedału gazu. Ciekawość co niesie za sobą ten napis to sprawiała. Tak myślę.

Witek - Polska

Dowód osobisty - nie dość że niepotrzebny, to jeszcze kwintesencja biurokracji. Obowiązek wymiany przy każdej zmianie zameldowania i OBOWIĄZEK ODBIORU OSOBISTEGO - w nowoczesnym mobilnym społeczeństwie jest to paranoja. W Austrii jeśli już masz dowód, to wysyłają Ci go pocztą - jak kartę kredytową. Ale co wtedy byśmy poczęli z naszą urzędową okienkologią?

Artur - Austria

Uważam, że polska politykę znacznie uzdrowiłaby zmiana ordynacji wyborczej w sposób umożliwiający oddanie ważnego, liczonego głosu wyborczego przy skreśleniu wszystkich partii. Skończyłaby się konieczność oddawania głosu "na mniejsze zło". Skończyłoby się powoływanie się partii na tak oddane głosy jako na głosy poparcia dla siebie i swojej polityki. Umożliwiłoby to zaliczenie tak oddanych głosów jako jednoznacznie odrzucających naszą klasę polityczną bez przekłamań, że głos był niewążny z powodu błędnego wypełnienia karty wyborczej, etc. Umożliwiłoby to policzenie niezadowolonych bez mieszania ich z kartami błędnie wypełnionymi. Umożliwiłoby to pójście do wyborów dla chcących zamanifestować swoją dezaprobatę. W tej chwili zamanifestowanie swojej dezaprobaty dla klasy politycznej przez pozostanie w domu jest nadinterpretowanie jako brak zaangażowania społecznego, a nie jako brak chęci uczestnictwa w farsie wymagającej "w każdym wypadku złego wyboru".

Sławek

voucher (bon) na wychowanie dzieci do wykorzystanie w żłobku, przedszkolu, świetlicy, klubie polekcyjnych (też dla 15 latków); oczywiście (ważne!) rodzić dostaje voucher do ręki i "głosuje" osobiście na placówkę wybraną w trybie rynkowej oceny; placówke o dowolnej prowieniencji: prywatną, samorządową, społeczną; praca placówek w godzinach dogodnych dla rodziców czyli od 7.00 do 17.00-18.00 już dokona się sama w drodze działania powyższego mechanizmu

Mariusz - Niemcy

Już za 10 € miesięcznie każdy może mieści ubezpieczenie zdrowotne, matka dostanie je na każde dziecko 500€ miesięcznie aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Rozwiązania komunikacyjne bilety weekendowe dla rodzi , cały weekend rodzina może jeździec wszystkim środkami miejskim. szkoły językowe jedno razowa opłata 90€ za 60 h lekcji języka dwa razy w tygodniu po 2 h,

Łukasz - Francja

Nie wiem jak jest za granicą, ale chciałbym, aby: - w Polsce osoby pełniące funkcje publiczne, w tym radni samorządowi nie mogli być pracownikami jednostek podległych burmistrzom, wójtom, ..., ani nie mogli pełnić funkcji właścicielskich i kierowniczych w zakładach świadczących usługi dla jednostek samorządowych. W moim mieście większość radnych jest zatrudnionych w jednostkach podległych burmistrzowi /a nie byli na początku kadencji/ i są całkowicie bezwolni. Sesja rady to coraz częściej zgromadzenie pracowników jednostek budżetowych stanowiących klakę dla władzy. Wniosek: pracownicy samorządowi utrzymywani z naszych pieniędzy powinni uczestniczyć w sesjach rady tylko w wyjątkowych sytuacjach dotyczących ich jednostek, chyba że są na urlopie lub po godzinach pracy

Sławek

socjal, mieszkania dla każdego, stały dochód dla każdego w wysokości minimalnej krajowej. ściezki dla rowerow asfaltowe ciągłe nie przerywane zjazdami i chodnikami. ławki i śmietniki co kawałek, nie tylko w kilku miejscach. toalety co 200 m darmowe!!! darmowa komunikacja miejska - obecne ceny w kraju są zabójcze. praca dla każdego chętnego - chcesz dorobić? urząd pracy da ci pracę która umozliwi ci pogłębienie wiedzy zdobycie doświadczenia przeszkoli za darmo - nie musisz mieć wkładu własnego czy pieniędzy na inwestycje z dotacją po wykonaniu szkolenia albo założeniu firmy - najpierw dają pieniądze potem kupujesz - zmieniłoby to natychmiast sytuację w kraju bo wielu by po prostu założylo firmy a tak nie mają pieniedzy nawet jak im państwo "da" to i tak nie mają by wyłożyć i do tego żyranci... :/ cóż wiele jest pomysłów jak poprawić życie mieszkańcom i zachęcić ich do życia i mieszkania w polsce (tak, z małej litery z braku szacunku już do tego "kraju" ). od zaprzestania niszczenia środowiska w którym żyjemy - wymiana boisk osiedlowych placów zabaw na parkingi , aż po wszechogarniające bezrobocie , bezradność - co nie zrobisz to i tak obróci się przeciw Tobie, brak możliwości realizacji marzeń idei wiedzy, czy choćby doświadczenia :/ a także, aż po wszechogarniającą cenzurę w sieci i bezkarność oszustów i złodziei:/

Grzeogrz - Polska

Dostęp do francuskiej służby zdrowia. Każdy lekarz we Francji działa prywatnie (stawki jednak są regulowane). Każdy ubezpieczony może dowolnie wybrać swojego lekarza i chodzić do ulubionego. Każdy pacjent traktowany jest tak samo, gdyż niezależnie od tego, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nie, lekarz dostaje pieniądze od razu do ręki. Nie ma różnicy w kolejkach "z funduszu" i "prywatnie". Każdy ubezpieczony ma swoją specjalną kartę, dzięki której wydatki na służbę zdrowia są mu potem refundowane. Stopień refundacji zależy od wykupionego ubezpieczenia. Opieka dowolnego ginekologa-położnika w trakcie całej ciąży i porodu jest całkowicie refundowana!!! Czasami, w zależności od badania/zabiegu nie trzeba w ogóle płacić. Lekarze, przynajmniej wszyscy, z którymi do tej pory się spotkałam, są bardzo rzetelni. Przeprowadzają wszystkie niezbędne badania (w przeciwieństwie do polskich usług medycznych z NFZ), ale nie wmuszają w pacjentów drogich, niepotrzebnych badań i zabiegów (jak już zdarzyło mi się dwa razy w przypadku polskiej prywatnej służby zdrowia). Zachęty w tym systemie są bardzo dobrze zaprojektowane. Pacjenci nie mają w interesie nadużywania służby zdrowia (pójście do lekarza zawsze wiąże się z jakimś kosztem), lekarze nie mają zachęty do naciągania pacjentów, ani do lekceważenia ich problemów.

Zuzanna - Francja

Podpatrzone kiedyś tam w Holandii: wszędzie obecne ścieżki rowerowe, równe, dobrze oświetlone, nieurywające się nagle; pierwszeństwo rowerzystów, gdy ścieżka przecina ulicę.

Joanna - Holandia

jedna tablica rejestracyjna dla pojazdu na zawsze

krzyniek - Irlandia

Walka z narkotykami nie przez wydawanie pieniędzy na policję i ścigających wszystkich, którzy mieli styczność z narkotykami, a przez pomoc i legalną dystrybucję. Legalizacja narkotyków i nadzorowana dystrybucja towaru dobrej jakości nie dość, że przyniesie znaczne zyski dla państwa z tytułu podatków i akcyzy, to dodatkowo wprowadzi konkurencję dla czarnego rynku przez co jedno z głównych źródeł dochodu wielu organizacji przestępczych zniknie. Nikt nie będzie kupował nielegalnych narkotyków nieznanego pochodzenia o wygórowanej cenie ze względu na ich nielegalność gdy będzie miał dostęp do legalnego, pewnego i tańszego towaru. Dodatkowo z zyskanych pieniędzy (oszczędzonych na dotychczasowych walkach i zarobionych z podatków) można tworzyć centra pomocy osobom uzależnionym, oferować profesjonalną pomoc w walce z nałogiem i jego skutkami. W tej chwili jak ktoś się zatruje, to nikt mu nie pomoże. Lepiej zostawić kogoś pod mostem i liczyć na to, że wyjdzie sam z tego, niż zawieźć go na pogotowie lub do podobnej placówki narażając się na przesłuchania i podejrzenia o kontakt ze światem narkotykowym. Efekt znany z czasów prohibicji w USA. Kiedy prawo czegoś zabrania, to to coś nie zniknie. W ten sposób pozbywamy się odpowiedzialności za coś, co zejdzie do podziemia i będzie ogólnym złem niekontrolowanym przez państwo. Wszystko, co schodzi do podziemia staje się pożywką dla wszelkich organizacji przestępczych. Nasze prawo jest na tyle kuriozalne, że za niewielką ilośc marihuany człowiek może zostać potraktowany tak samo jak pedofil czy morderca i można zniszczyć mu życie za kilka gram nieszkodliwej substancji. Należy skończyć z zaściankowym podejściem do takich spraw i poszukać prawidłowych rozwiązań (jak chociażby zrobiono w Szwajcarii), które problem rozwiązują, a nie spychają go do szarej strefy.

Maciej - Szwajcaria

JobCentre Plus. Nie będę się rozpisywać, gdyż temat pewnie znany, wystarczy porównać z PUPami.

Jacek - Wielka Brytania

MONOPOLOWE SKLEPY: Czemu w Polsce nie zakaża w sprzedaży alkoholu od godz. 22-23 do godz. ok.8rano ( w Irlandii jest to przedział czasu od 22do 12) Zamiast Pani która siedzi w okienku całą noc i sprzedaje alkohol, dostaje pieniądze na tz. "Śmieciową Umowę" dajmy zarobić klubom i barom. Po 22 będzie można kupić alkohol tylko w knajpach a co za tym idzie: więcej osób zarobi przy tym, jest większa marża, większy VAT, kluby będą miały się dobrze bo tylko tam będzie można kupić alkohol. Całonocne monopolowe zabijają ten sektor rozrywkowy w Polsce. A jeżeli ktoś będzie się chciał naprawdę napić to zawsze może kupić alkohol przed 22 tyle aby mu starczyło na cała noc. TO SIĘ SPRAWDZA W IRLANDII I W POLSCE TEŻ SIĘ TO SPRAWDZI (jak zakaz palenia tytoniu) ALT DO TEGO TRZEBA LAT ABY SIE TO ZIŚCIŁO

AndiZambrucki - Irlandia

swiatla za skrzyzowaniem a nie przed skrzyzowaniem, duze czytelne nazwy ulic widoczne z samochodu nad skrzyzowaniem, zjazdy z autostrad oznakowane jako numer kilometra drogi z na ktorym sie on znajduje - jesli jest wiecej niz jeden zjazd na tym samym kilometrze dodajemy literke np zjazd 14b zamiast nic nie znaczacy "wezel konotopa"

Lukasz - USA

kolejny pomysl na urzedy online roznego rodzaju zaswiadczenia dla instytucji niepanstwowych typu banki, firmy itp (zakladamy ze urzedy beda mialy dostep do bazy danych) w postaci kodow literowo-cyfrowych (takich samych jak unikalny kod przy zakupie biletu np w taniej lini lotniczej), na przyklad jan kowalski potrzebuje zaswiadczenie o niekaralnosci dla pracodawcy/banku, loguje sie do swojego konta, generuje sobie kod (i np dac kowalskiemu opcje wyboru ile dni taki kod bedzie wazny), kowalski przekazuje kod pracodawcy/bankowi itp z data waznosci kodu, bank wchodzi sobie na strone internetowa, wpisuje kod i ma zaswiadczenie (jak chce moze sobie np wydrukowac) i znowu: strona taka TYLKO do odczytu kodow powinna byc jedna, najlepiej w wygladzie przypominajaca strone google, tylko z miejscem do wpisania kodu, mozna zrobic tak, ze dostep do takiej strony bedzie platny (banki firmy beda sobie kupowac abonament dostepu) proste i ulatwiajace zycie rozwiazanie

wojtek

urzedy online co wazne w jednym miejscu/jednej stronie internetowej - bo cos czuje ze sily nieczyste :-) beda chcialy mnozyc systemy/strony internetowe itp, powinno wygladac to tak zepo zalogowaniu sie do konta widoczne beda rozne zakladki typu urzad skarbowy, zus itp zastanowilbym sie na wydawaniem dwoch kart z chipem 1) dowod osobisty z funkcja identyfikacji w urzedach 2) karta do trzymania tylko w domu jako podpis elektroniczny z funkcja dokonywania zmian przez internet chodzi o to ze ludzie dowod nosza przy sobie przez co mozna go latwiej zgubic, wydaje mi sie ze ze wzgledow bezpieczenstwa lepiej zeby taka karta nie mozna bylo dokonywac zmian przez internet

wojtek - Polska

Ochrona konsumenta, w szegolnosci kredytobiorcy przed skutkami tzw. misseling of financial products, skutkujace rozwiazaniem umow i odszkodowaniem, dzieki sprawnym instytucjom nadzorujacym kazdy sektor (tzw. watchdogs). Dla przykladu, sytuacja w ktorej postawiono w Polsce kredytobiorcow "frankowych" w Wielkiej Brytanii nie mialaby miejsca, poniewaz slabszy (kredytobiorca) jest chroniony przez panstwo przed silniejszym (bankiem).

Przemek Skwirczynski, Chairman - Friends of Poland in UKIP

Mozliwosc zalozenia firmy (odpowiednik sp. z o.o.) w ciagu kilku minut przez internet za odpowiednik kilkudziesieciu zlotych, oraz rozliczania sie z podatkow rowniez w ciagu kilku minut przez internet.

Przemek Skwirczynski, Chairman - Friends of Poland in UKIP

Brak Dowodu Osobistego - Dowod Osobisty w Polsce jest scheda po komunizmie i jest kolejnym dokumentem, ktory nie wnosi nic nowego. Paszport i Prawo Jazdy zawieraja wszystkie potrzebne informacje do zidentyfikowania danej osoby, wiec nie ma potrzeby marnowania pieniedzy na niepotrzebna biurokracje zwiazana z Dowodami Osobistymi.

Przemek Skwirczynski, Chairman - Friends of Poland in UKIP

Placowki Poczty jako urzedy, gdzie mozna zlozyc podania o paszport, prawo jazdy, rozne zasilki.

Przemek Skwirczynski, Chairman - Friends of Poland in UKIP - Wielka Brytania

Sporo u nas zamieszania z rejestracjami. Mój kolega ze Szwajcarii mówił, że rejestracja identyfikuje jego jako osobę, a nie samochód i swoją na zawsze rejestrację zakłada na to czym jeździ. Może niech każdy kto ma prawo jazdy dostanie od razu rejestrację i jeśli kieruje pojazdem, zakłada ją - proste jak PESEL. Jeśli to potrzebne, samochody należące do firmy miałyby rejestrację firmy plus kolejny numer.

Przemek - Polska

Uśmiechanie się do siebie na ulicy.To bardzo ułatwia życie.Człowiekowi od razu lepiej robi się na duszy,bo ktoś się do niego szczerze uśmiecha.Próbowałam tego już w kilku krajach,i wierzcie mi,zawsze wychodziło :) Tylko,że w Polsce jakby najrzadziej sie to zdarza.I właśnie to jest moje rozwiązanie,bo jestem za tym,żeby trochę sobie ułatwiać to życie: Uśmiechajmy się do siebie więcej!!!!!!!!!! Dziękuję za uwagę :)

Paulina - Wielka Brytania

Nr rejestracyjny pojazdu przypisany na stałe do chwili jego zezłomowania, formalność zmiany właściciela za pośrednictwem poczty. Brak z tego tytułu kosztów zmiany tablic i dowodu. Brak obowiązku rejestracji przyczep i naczep, ubezpieczenie z ciągnika obejmuje cały zestaw, na naczepach widnieje nr rejestracyjny ciągnika. Jeden urząd (urząd skarbowy) do którego odprowadza się wszelkie składki, wysokość składek obliczane jest procentowo od dochodów. Podatnik jest klientem który z założenia jest uczciwy a nie potencjalnym przestępcą. Urzędnik jest dla petenta a nie petent dla urzędnika. Policja (an Garda) wyrozumiała dla dostawców którzy zatrzymali się w miejscu niedozwolonym ale nie utrudniający ruchu innych pojazdów, pod warunkiem że nie ma w pobliżu wydzielonego miejsca lub takowe miejsce jest zajęte przez inny pojazd.

Dariusz - Irlandia

Chciałbym zaproponować zmianę dotychczasowych przepisów dotyczących rejestracji pojazdów samochodowych, motocykli, etc. Zgłaszanie transakcji kupna/sprzedaży za pomocą poczty to jedno. Ważniejszym natomiast wydaje się brak kosztów dla nowego właściciela w Irlandii i tuzin rozmaitych podatków i opłat w Polsce. Wymieńmy zatem: podatek od "wzbogacenia" (absurdalna nazwa, bo nabywca kupując samochód nie wzbogacił się tylko zbiedniał), opłata za dowód rej tymczasowy, opłata za dowód rej stały, opłata za tablice rej, opłata za znaczek z hologramem na szybę, znaczki skarbowe + dzień stracony na bieganinę po urzędach. Rozwiązanie funkcjonujące w Irl, czyli jeden samochód- jedna rejestracja od początku do końca wydaje się być rozwiązaniem bardzo dobrym dla obywatela (niekoniecznie dla Państwa zarabiającego na sprzedaży rejestracji każdemu nowemu nabywcy)> Ale, każdy kij ma dwa końce. Darmowa i prosta procedura zmiany właściciela kosztuje opłaceniem podatku drogowego.

Bartłomiej - Irlandia

pełna legalizacja narkotyków miękkich :) inaczej w Polsce się żyć nie da.......

bartek - Holandia

-system rejestracji samochodow-jedna rejestracja na cale zycie a pierwsze cyfry to rok rejestracji (genialnie proste) -kupno /sprzedaz samochodu to wypelnienie tylko dowodu rejestyracyjnego i wysalnie do Ministerstwa Transportu za pomoca poczty,koszt 0.56 centow -rozliczenie PIT a w zasadzie jego brak,wszystko dzieje sie automatycznie i na bierzaco, mozliwosc odliczenia ulg w internecie jest bajecznie prosta bo urzad sam podpowiada co moge odliczyc a co nie. -brak obowiazku meldunkowego -w temacie samochodow jeszcze to na szybie mamy przyklejone 3 dyski z badan technicznych,podsatku drogowego i ubezpieczenia,nie trzeba wozic dokumentow. -zalozenie firmy w 25 minut i po minimalnych kosztach,wszystko zdaje sie przez internet. -doskonale dzialajaca obsulga klienta to znaczy ze w sklepach nie ma informacji ze nie przyjmuja zwrotu bla bla bla.ttuaj nie ma gadania, reklamacja to reklamacja -jeden jedyny numer jakims sie tutaj posluguje osoba prywatna to PPSn czyli Personal Publin System Number.i nic wiecej.

Rafal - Irlandia

Segregacja śmieci: Dość prosty schemat funkcjonowania segregacji śmieci w Irlandii w Swords Co. Dublin Wprowadzono ją w sposób taki , aby opłacała się zwykłemu obywatelowi. Reforma zadziałała też niezmiernie szybko ponieważ zwykłemu gospodarstwu nie opłacało się nie segregować. Schemat wygląda następująco: Dostaje sie 3 kosze z twardego plastiku za darmo. Wysokość około 1 metra. Umiejscawia się je na zewnątrz budynków. 1 kosz zielony – na odpady do odzysku: plastik, papier, aluminium – wywóz nieodpłatny raz na dwa tygodnie. Trzeba wystawić kosz na odległość metra – dwóch do przodu jeżeli chce się aby firma go zabrała. 1 kosz brązowy – na odpady biodegradanle : żywność, trawa – wywóz nieodpłatny raz na tygodnie. Trzeba wystawić kosz na odległość metra – dwóch do przodu jeżeli chce się, aby firma go zabrała. 1 kosz czarny – na pozostałe odpadki – wywóz płatny w zależności kiedy dany użytkownik zapełni kosz i wystawi go do wywozu . Doczepia się niewielki bilet który można kupić w sklepie. Śmieciarka przyjeżdża raz w tygodniu i zabiera tylko kosze wystawione z doczepionym biletem. Koszt jednorazowy 8.50 euro Jeżeli segregujesz to masz automatycznie mniejszy koszt wywozu śmieci. Jeden plastikowy kosz na wszystkie odpadki zastąpiono trzema. Ta prosta reforma wymusiła segregację śmieci ponieważ uderzała dosłownie w kieszeń obywatela. Zmniejszyła się też liczba odpadków w typowej rodzinie. Przed reformą był to 1 czarny kosz w tygodniu. Po reformie 1 -2 czarne kosze w miesiącu. Niestety płaci się również jednorazowo opłatę roczną za serwis. Tak czy inaczej Ci którzy segregują mają taniej. Ci którzy tego nie robią drożej. Można odliczać opłaty za śmieci od podatku. Nie ma możliwości segregacji szkła i na razie są dwie możliwości. 1. Wywozić samemu do kontenerów nieodpłatnie. Istnieje oczywiście segregacja na szkło brązowe, białe i zielone. 2. Wyrzucać do czarnego kosza , ale to zwiększa automatycznie objętość śmieci i powoduje wzrost kosztów przy ich wywożeniu.

Jakub Durek - Irlandia

Odliczanie przy zmianie świateł. Pozwala odpowiednio dostosować prędkość i zachować maksimum płynności ruchu.

Waldi - Rumunia

Cały system DVLA w UK jest przyjazny użytkownikom od rejestracji po sprzedaż i kupno. Podczas przeglądów samochodów wpisywać do centralnego rejestru przebieg samochodu, oraz drukować informacje o jego mankamentach w tzw. certyfikacie przeglądu który odbiera właściciel. W ten sposób w UK nie istnieje manipulacja stanem pojazdu i jego faktycznego przebiegu. A certyfikaty można przedstawić przyszłemu nabywcy. Inne genialne rozwiązanie to sprawdzanie przez internet czy samochód jest zadłużony tzn. czy jest zajęty przez komornika, ilu miał właściciel, czy jest ubezpieczony oraz przebieg. Proponuje też z góry każdemu kursantowi wyświetlać tragiczne skutki wypadków pod wpływem, oraz brawurowej jazdy tak z godzinę obowiązkowego seansu w ośrodkach egzaminacyjnych tzw. WORD-ach.

sebastian - Wielka Brytania

Armia - pokojowa, nie uczestnicząca w misjach składająca się ze wszystkich przeszkolonych facetów. W każdym domu jest broń. Kto się odważy zaatakować taki kraj? Kto się odważy okraść Twój dom wiedząc, że na 100 % posiadasz broń i potrafisz jej używać? Walka z narkomanią. To tylko w części jako program pilotażowy na razie o ile się dobrz orientuje. Heroiniści mogą mieć wstrzyknięta heroinę w medycznych warunkach przez lekarza/pielęgniarkę za darmo. Żaden diler nie jest w stanie z tym konkurować. Ich nie trzeba ścigać, ani karać (koniec końców to rozwiązanie o wiele tańsze).

Kuba - Szwajcaria

Pomysł mój, nie zza granicy. Utworzenie skrzynek e-mail dla każdego obywatela (np. z PESEL-em), z którego wyslanie wiadomosci będzie równoznaczne z opatrzeniem jej podpisem elektronicznym. Kazdy obywatel otrzyma pocztą dane do logowania i wszystko będziemy mogli zalatwic on-line.

Jakub - Polska

Całkowite zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych wypracowanych na odsetkach jeżeli ich kwota wynosi mniej niż 1880 EUR rocznie (3760 EUR jeżeli konto jest otwarte na nazwiska dwóch osób żyjących w formalizowanym związku). Brak podatku od zysków kapitałowych pochodzących z handlu papierami wartościowymi. Brak podatku od wygranych przez co nie dochodzi do absurdalnych sytuacji, w których osoba o niskich dochodach wygrywa przedmiot generujący problem w postaci odprowadzenia zbyt wysokiego podatku od wygranych. Tak czy tak i gdy człowieka stać na zapłacenie podatku, nie jest to zbyt przyjemna sprawa. Refundowanie zarówno publicznych jak i prywatnych świadczeń opieki zdrowotnej do określonej kwoty (pacjent płaci część z własnej kieszeni, chyba że jest na przykład inwalidą) zamiast skupianie się tylko i wyłącznie na służbie zdrowia publicznej. Brak konieczności skierowań do specjalistów.

Paweł - Belgia

Brak tzw. ZUSu przy niskich zarobkach na własnej działalności

Mateusz - Wielka Brytania

Możliwość sprzedaży przy gospodarstwie własnych produktów (w tym alkoholu) przez rolników i nie traktowanie ich jak przedsiębiorców. Ułatwiłoby to rozwój i zwiększyło zamożność obszarów wiejskich, zwłaszcza tych posiadających oryginalne tradycje kulinarne.

Kamil - Austria

Jednomandatowy system wyborczy. Wszystko inne jest skutkiem sposobu wybierania reprezentantów na wszystkich szczeblach. Z systemu wyborczego pośrednio wynikają m.in. inne przykłady dobrych rozwiązań z Wielkiej Brytanii opisane tu wcześniej.

Tomasz Kaźmierski - Wielka Brytania

Brak konieczności odbycia kursu na prawo jazdy (np. możliwość nauki przez rodzica), przed egzaminem na prawo jady.

Krzysiek - USA

Uproszczony system bankowy powoduję, że łatwo można w UK kupić dom, mieszkanie, samochód, w zasadzie w UK tak łatwo kupuje się dom jak samochód w Polsce. W obecnej chwili można kupić dom wartości 100 tys wpłacając 5% jego wartości czyli 5 tys funtów. Ktoś kto buduje domy w UK nie jest zainteresowany sprzedażą, on tylko namawia do kupna a każdy na własną rękę szuka najlepszej oferty banku który da kredyt na ten dom. By uzyskać kredyt wystarczy pracować, mieć kontrakt i nie być zadłużonym, a każdy bank chętnie udzieli kredytu, gdyż to on tak naprawdę jest właścicielem domu do momentu spłacenia ostatniej raty. Oprocentowanie kredytu waha się od 3 do 5 % w zależności od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Gdy tracimy pracę możemy zawrzeć ugodę z bankiem na czas poszukiwania pracy, co nie skutkuje żadnymi sankcjami lub sprzedać dom, w takim przypadku bank zwraca nam wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty poniesione przez bank. Proste i uczciwe dla każdej ze stron.

Marek - Wielka Brytania

Wybór dla kobiet w ciąży - cesarska lub naturalny poród - jednak w przypadku jakichkolwiek komplikacji, konkretnie i rzetelnie wytłumaczyć kobiecie że cesarka jest lepsza i bezpieczniejsza dla jej dziecka i dla niej samej. Konkretny pakiet badań za darmo dla kobiet w ciąży, w razie wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości zalecić częste kontrole i badania darmowe oraz dopilnować aby kobieta była poinformowana że lepsza będzie cesarka. Dopilnować aby lekarze wykonywali cesarkę na żądanie a nie jak jest teraz za łapówkę!!! Przede wszystkim przed każdym porodem naturalny czy cesarka wykonać USG w przypadku wyboru naturalnego porodu i wykrycie komplikacji np. duże dziecko, złe ułożenie płodu zalecić cesarkę tłumacząc kobiecie wszystko rzetelnie i zrozumiale. Lepsza - czyli prawidłowa - pielęgnacja kobiety po porodzie w szpitalu. - Egzekwowanie tego od pracowników szpitala. System premiowania pracowników szpitala za opinie udzielane przez kobiety które urodziły dziecko i były w danym szpitalu - wystarczy jeden dotykowy ekran komputera podłączonego do sieci - systemu informatycznego służby zdrowia - na danym oddziale szpitalny, gdzie przy wypisie wydaje się szczegółowe opinie na osobności. Stworzenie systemu informatycznego służby zdrowia - jedna z wielu funkcjonalności to np. informacja gdzie dany specjalista na wolne terminy i widoczność gdzie się zapisałem i na kiedy, dla lekarza informacja w systemie gdzie w danym miejscu w Polsce był pacjent u jakiego lekarza i jakie miał badania i wyniki, dla pacjenta elektroniczna karta pacjenta, brak recept, brak papierowych skierowań - wszystko elektroniczne - to przyspieszy pracę lekarzy i zmniejszy kolejki do lekarza.

Krystian - Polska

Karta HalbTax w niemieckej części lub DemiTarif we francuskiej dla osób powyżej 16 lat. Kosztuje 150 SFr na rok lub 250 SFr na 2 lata lub 350 SFr na 3 lata. Uprawnia do 50% zniżek na kolei, ok. 40% zniżek w transporcie miejskim, a nawet jako zniżka na wyciągi narciarskie i do różnych promocyjnych biletów, które bez tej legitymacji nie są dostępne. Aby dostać taką legitymację trzeba podejść do okienka kasy kolejowej lub miejskiej, dać zdjęcie paszportowe, podać adres w Szwajcarii, na który zostanie dokument w ciągu ok. tygodnia przysłany i tyle. Od razu otrzymuje się legitymację zastępczą, kóra działa tak samo do czasu otrzymania właściwej legitymacji.

Ania - Szwajcaria

Chile: Konstytucja gwarantuje, że określona część dochodów ze sprzedaży miedzi jest przeznaczana na utrzymanie armii. Niektórzy twierdzą, że armia ma się za dobrze, ale to dzisiaj jedno z nielicznych bezpiecznych państw na kontynencie, a dobrze wyposażona armia świetnie spisuje się w czasie kataklizmów (trzęsienia ziemi). Kto sprzeniewierzy pieniądze należne uzbrojonym facetom? Nikt. I o to chodzi.

Przemysław - Polska

Podatek na kościół.

Dawid - Niemcy

Walka z korupcją. W Wielkiej Brytanii obywatel nie ma bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem i większość spraw załatwianych jest przez telefon, internet lub przez pocztę tylko dlatego, że wszystkie sprawy związane z zasiłkami załatwiane są przez urzędników w innych miastach. Brak możliwości skorumpowania urzędnika powoduje, że wszyscy traktowani są równo wobec prawa i przysługującym im świadczeniom.

Marek - Wielka Brytania

W Anglii gdzie mieszkam od siedmiu w 2008 roku brałem udział w wyborach do Samorządu Lokalnego http://www.ourcampaigns.com/CandidateDetail.html?CandidateID=186807 . By móc wystartować w wyborach musiałem udać się do Rady Miasta z ważnym dokumentem tożsamości i udowodnić że mieszkam w jednym miejscu 3 lata. Po tym fakcie otrzymałem druk i musiałem zebrać podpisy dziesięciu mieszkańców rejonu z którego zamierzałem kandydować. Będąc narodowości słowiańskiej mogłem zebrać dwa podpisy od Anglików i osiem od Słowian. Po zebraniu wymagającej ilości podpisów udałem się do Rady Miasta gdzie otrzymałem imienny wykaz wszystkich uprawnionych osób danego rejonu do głosowania. Od tej pory mogłem prowadzić kampanię na własną rękę ponieważ startowałem w wyborach jako radny niezależny. Osoby należące do partii prowadzą kampanie wspomaganą przez członków swojej partii i ponoszą z tego tytułu koszty. Ponieważ nie wygrałem tych wyborów zostałem zwolniony z wszystkich kosztów jakie ponosi Urząd Miasta. Osoby, które zostały radnymi ponosiły koszty w wysokości 1000 funtów. Zapewniam, że ze strony Urzędu Miasta miałem wszelką pomoc, dostęp do prasy radia i telewizji lokalnej a cała kampania prowadzona była w sposób bardzo uczciwy i rzetelny, traktując wszystkich równo. Uczmy się demokracji od innych bo warto.

Marek - Wielka Brytania

Chcialbym zwrocic uwage na problem ktory dotyka coraz wieksza grupe ludzi w kraju. Obecnie osobom prowadzacym działalnosc gospodarcza w przypadku jakichkolwiek zaległosci dla US, ZUS czy komorniczych egzekwuje sie do 100% posiadanych srodkow doprowadzajac tym samym te działalnosci do upadłosci. Artykulu KPC o koniecznosci pozostawienia srodkow na utrzymanie własne przez 2 tygodnie, nie respektuje zadna instytucja w kraju, jedynie osobom pracującym na etacie kodeks zabezpiecza czesc pensji jako wolnej od zajecia.

Jan - Polska

Rozliczenie roczne z fiskusem jest bardzo proste i po zakończeniu roku podatkowego tj 5 kwietnia pracodawca w ciągu sześciu tygodni ma obowiązek przysłać druk P - 60 (jedna strona). Informacje tam zawarte pokazują zarobek brutto, odprowadzoną zaliczkę na podatek dochodowy oraz zapłaconą kwotę na ubezpieczenie społeczne IN. Jeżeli uważam, że należy mi się zwrot podatku wysyłam oryginał P -60 do Urzędu Skarbowego ( HM Inland Revenune ) z prośbą o zwrot podatku. Po sześciu tygodniach otrzymuję odpowiedz na piśmie i jeżeli należy mi się zwrot podatku to do listu załączony jest czek, a jeżeli mam niedopłatę, to w piśmie zawarta jest informacja jaka kwotę mam wpłacić lub urząd rozliczy ją sam w okresie trzech lat. W Wielkiej Brytanii wszelkie roszczenia podatkowe zarówno jednej i drugiej strony trwają trzy lata. Życzyłbym bym sobie i innym w Polsce takich rozwiązań

Marek - Wielka Brytania

Zdobywanie prawa jazdy w Stanach ! Na początku mojej dość długiej emigracji w USA, udałem się do lokalnego biura, odpowiednika naszego Ośrodka Ruchu Drogowego. Otrzymałem mały druk do wypełnienia, poczym pani skierowała mnie na salę na egzamin pisemny (odbywający się co 30 min). Po jego zdaniu podszedłem do okienka i pani umówiła mnie na egzamin z jazdy za 2 tygodnie i oczywiście nie było mowy o jakimś obowiązkowym kursie z jazdy. Załozenie jest proste. Jeżeli dana osoba potrafi jeżdzić i pokaze to na egzaminie z jazdy to nikogo nie interesuje czy nauczył się to po wykupieniu 30 godzin jazdy czy nie. To prywatna sprawa klienta. Pojawiłem się wiec za 2 tygodnie na egzaminie z jazdy, Po zaliczeniu egzaminu podszedłem do okienka, pani kazał mi się ustawić prosto, zrobiła zdjęcie, które weszło do komputera i po paru minutach wręczyła mi prawo jazdy. Stanąłem jak osłupiały gdyż myśli powędrowały mi za ocean do naszego kraju i uświadomiłem sobie co za koszmar przechodzą rodacy aby otrzymać prawo jazdy. [to był rok 1990 !] Da się ? Oczywiście że da. Dlaczego więc nie korzystamy w tak prostych rozwiązań ? Pozdrawiam i życzę sukcesu we wprowadzaniu zmian !

Paweł - USA

Kwota wolna od podatku PIT dla każdego pracującego - ~50000zł/ rocznie, kwota wolna od ZUS - ~37500zł / rocznie

Piotr - Wielka Brytania

Może nie wszystko mają dobre w poniższych linkach, ale część może się przydać - zamiast pomysłów na kolanie p. Tuska. http://www.vicroads.vic.gov.au/Home/SafetyAndRules/RoadRules/Penalties/DrinkDrivingPenalties.htm http://www.vicroads.vic.gov.au/Home/SafetyAndRules/RoadRules/Penalties/VehicleImpoundment.htm

Remek - Australia

Nie wiem czy funkcjonuje to w jakimś kraju ale jeżeli już płacimy przymusową składkę na ubezpieczenie zdrowotne to powinniśmy zlikwidować kontrakty NFZ w Służbie Zdrowia. Pacjent sam powinien decydować o wyborze lekarza , szpitala itp. Państwo powinno jedynie ustalić precyzyjnie koszyk świadczeń jakie otrzymujemy w ramach naszego ubezpieczenia oraz cennik,który określał by w przybliżeniu poziom cen za usługi ,które później będą refundowane przez instytucję odpowiedzialną . Należy jak najszybciej wprowadzić funkcjonujący w woj. śląskim system ewidencji ubezpieczonych. Należy zlikwidować limity na zabiegi czy leczenie ponieważ jest to mordowanie ludzi w białych rękawiczkach. Choroby rzadkie lub wymagające wysokich nakładów na leki ,rechabilitację powinny być w całości refundowane przez państwo natomiast za porady lekarskie i leki na choroby typu katar ,grypa itp pacjent płaci za wszystko sam.

robię szkic domu, który chcę wybudować na własnej działce. buduję. bez udziału inżynierów, architektów, ani żadnych innych magistrów. wystarczył dobry majster z regionu Finnmark, a majster z Kaszub zrobiłby to nawet lepiej.

Magda - Norwegia

Przechodzenie przez jezdnię na własną odpowiedzialność. Zero mandatów za przechodzenie bez pasów, czy na czerwonym świetle, tylko życzliwe machnięcie ręką do kierowcy w ramach podziękowania za przepuszczenie.

Rafał - Wielka Brytania

Proponuję, aby policja w ogóle nie zajmowała się zamykaniem osób posiadających niewielkie ilości marihuany. Dzięki temu będzie miała więcej siły i czasu, aby zajmować się prawdziwymi przestępcami.

Norbert - Wielka Brytania

Cotygodniowa loteria z nagrodą pieniężną w wysokości 10tys. zł. mobilizująca do egzekwowania wystawiania paragonów przez konsumentów sklepów. Każde nieotrzymanie paragonu byłoby zgłaszane właściwej instytucji. Paragony otrzymane w sklepach biorą udział w loterii pieniężnej w każdym tygodniu. Zasięg działania - cały kraj. Nadzór nad całym procesem - infolinia + 4 osoby zarządzające.

Leszek - Węgry

Jako pierwszy kraj na świecie w pełni zalegalizował handel i konsumpcję marihuany.

Jacek - Urugwaj

W Mińsku wszystkie semafory (także te dla pieszych) mają licznik, dzięki czemu możemy dostosować swoją prędkość do nadchodzącej zmiany świateł.

Jacek - Białoruś

Uproszczenie procedury rejestracyjnej pojazdów na wzór Wielkiej Brytanii, gdzie: - po kupieniu samochodu wysyła się pocztą informacje do Wydziału Komunikacji o danych nowego nabywcy - Wydział Komunikacji odsyła pocztą nowy dowód do nowego nabywcy - tablice rejestracyjne pozostają te same przez całe okres użytkowania auta - nie ma żadnych podatków PCC ani innych przy kupnie używanego auta W Polsce trzeba: - OSOBIŚCIE stawić się do Wydziału Komunikacji w celu zdania starego dowodu oraz starych tablic (ja brałem specjalnie 1dn urlopu z tej okazji), - otrzymuje się Tymczasowy Dowód ważny miesiąc czasu oraz nowe tablice, - po miesiącu ponownie należy OSOBIŚCIE stawić się w Wydziale Komunikacji (kolejny urlop w moim przypadku) po odbiór docelowego Dowodu Rej. Cała operacja obecnie kosztuje około 200zł, 2 dni urlopu, +2% od ceny zakupu auta (podatek PCC). PARANOJA!!! -

Michal - Wielka Brytania

Zniesienie obowiązku posiadania OC dla samochodu, który nie bierze udziału w ruchu ulicznym. Obecnie musimy posiadać OC nawet gdy auto jest uszkodzone lub gdy stoi w garażu. W UK oraz wielu innych krajach można wykupić OC na wybrane dni - tylko te w których się korzysta z samochodu. Obecny system jest na rękę tylko ubezpieczycielom i państwu, które pobiera podatki od sprzedanych polis.

Michal - Wielka Brytania

Wprowadźcie całkowitą składkę na ZUS w wysokości 150zł (tak jak w UK, ~30 GBP) to sporo ludzi wróci do Polski.

michal - Wielka Brytania

Numery kont bankowych są krótsze ;)

Hans - Holandia

Całe Państwo w internecie i przez tel. Wyjątkiem dosyłanie dokumentów pocztą. Dzięki temu łatwiej obywatelowi cokolwiek załatwić a Państwo nie potrzebuje całej armii urzędników.Delegowania do sektora prywatnego możliwie największej liczby zadań Państwa przy managerskiej roli Państwa wobec tworzonego systemu i nadzoru efektywności. Państwo powinno być stróżem a nie pracownikiem. Emerytura obywatelska.

RAFAŁ PŁAWSKI - Wielka Brytania

SYSTEM POŻYCZEK STUDENCKICH NA KTÓRE STAĆ KAŻDEGO. Pożyczka na czesne tzw."Tuition Fee Loan" jest przyznawana KAŻDEMU STUDENTOWI Z UNII EUROPEJSKIEJ jednak NIE możesz mieć ukończonych innych studiów! Masz zaliczone studia w Polsce-nie dostaniesz pożyczki! Każdy rozpoczęty rok studiów w Polsce to o rok mniej pożyczki w UK! Niezależnie od tego czy go ukończysz czy nie! Ogólnie jest stosowany taki przelicznik: 4 (pełne lata studiów na jakie można otrzymać pożyczkę, 3lata + 1rok na zmianę kierunku/lub ew. "oblanie" roku) MINUS JAKIKOLWIEK CZAS (nawet 1 dzień) studiów w Polsce/ w innym kraju. Wyjątek w którym jest udzielana pożyczka na większą liczbę lat studiów mogą stanowić jedynie niektóre zawody jak lekarz. Zarobki rodziców nie mają znaczenia Pożyczka jest umarzana po 30 latach Pożyczkę spłacasz gdy skończysz studia, rozpoczniesz pracę i Twoje zarobki przekroczą określoną kwotę tzw. "threshold". Jeżeli nie osiągniesz progu "threshold" (kwoty zarobków rocznych od jakiej zaczyna się spłata), to po 30 latach pożyczka jest oficjalnie umarzana! Gdy nie masz dochodu powyżej określonej kwoty, przerywasz pracę lub masz urlop - spłata jest zawieszana. UWAGA! Jeśli przekroczysz próg spłaty "threshold" (czego ci serdecznie życzę :-) spłacasz tylko 9% od nadwyżki od kwoty minimalnej. To bardzo mała kwota w stosunku do zarobków! To po prostu dobry deal!

RAFAŁ PŁAWSKI - Wielka Brytania

Szwajcaria: Inwestycje w gminach, np. budowa szkoły lub mostu: rada miasta lub gminy wybiera projekty z konkursu, sprawdzając ich rzetelność i funkcjonalność oraz wiarygodność inwestorów. Mieszkańcy oceniają projekty: makiety + kosztorys i głosują. Lokalne referendum kończy dyskusję i uwalnia administrację od późniejszych pretensji. Taki system poprawia współpracę i zwiększa zainteresowanie mieszkańców działaniami administracji.

Przemysław - Polska

BON OŚWIATOWY „Edukacja jest tak ważna, że nie można zostawić jej w rękach jednego „producenta”. Monopole nie radzą sobie z zaspokajaniem potrzeb konsumentów „ Zlikwidowanie pojęcia prywatne czy państwowe szkolnictwo. Pięniądze idą za uczniem a szkoły mogą tworzy zarówno firmy prywatne nastawione na zysk jak i stowarzyszenia nauczycieli czy organizacje non profit. Jedynym kryterium określającym szkołę jest reputacja wynikająca z poziomu nauczania , infrastruktury i programu. Minimum programowe powinno byc nim naprawdę nie ograniczając różnorodności ludzi i potrzeb na rynku pracy na który trafią kończąc szkołę. Proponuję ten system w ramach szkolnictwa podstawowego i średniego. Co do szkolnictwa wyższego lepiej w moim przekonaniu sprawdza się pomysł brytyjskich pożyczek.

RAFAŁ PŁAWSKI - Szwecja

FLEXICURITY DANIA Połączenie elastycznego rynku pracy z bezpieczeństwem socjalnym i aktywnym poszukiwaniem pracy. Dzięki temu tworzymy warunki dla przedsiębiorców bez szwanku dla egzystencji osób tracących pracę a przy tym osoby te nie pozostają długo bez pracy ze względu na skuteczny system poszukiwania pracy (przekwalifikowanie, współpraca między przedsiębiorcami a związkami zawodowymi). Przy całym procesie nie ma konieczności obciążania w znacznej mierze budżetu Państwa. Można skorzystać z instytucji A-kasse prywatnego, dobrowolnego ,zbiorowego ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia. Zasiłek socjalny przysługuje jedynie osobą które nie posiadają nieruchomosci na własność oraz majątku do określonej wartości. Aktywnym poszukiwanie pracy powinny się zająć prywatne agencje pracy współpracujące z A-Kasse i przedsiębiorcami i przez nich opłacani. Państwo powinno jedynie stworzyć efektywny mechanizm dając przedsiębiorcom wolność w podejmowaniu decyzji i siłę roboczą jakiej potrzebują a pracownikom bezpieczeństwo finansowe i system motywacyjny szybkiego powrotu do pracy.

RAFAŁ PŁAWSKI - Dania

SINGAPUR - PRYWATNA SŁUŻBA ZDROWIA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH Państwa zachodnie pod coraz większą ilością względów wyglądają gorzej od azjatyckich. Dotyczy to również leczenia – najlepszą, a zarazem najtańszą opiekę medyczną mają do dyspozycji mieszkańcy Singapuru. Według danych Banku Światowego, zsumowane publiczne oraz prywatne wydatki na służbę zdrowia w 2011 roku w Singapurze wyniosły 4,6 proc. PKB. Europa wygląda w tej statystyce dużo gorzej – dla Niemiec wskaźnik ten osiągnął 11,1 proc, w Wielkiej Brytanii 9,3 proc., a w Polsce 6,7 proc. Najsłabiej prezentują się jednak Stany Zjednoczone, gdzie na opiekę zdrowotną przeznacza się niecałe 18% PKB. Niskie koszty służby zdrowia w Singapurze nie wiążą się ze słabą jakością. Średnia długość życia w tym kraju to 82 lata, co jest wynikiem lepszym od zdecydowanej większości państw europejskich. Również śmiertelność niemowląt jest w Singapurze przeciętnie dwukrotnie mniejsza niż na naszym kontynencie. Co zatem decyduje o znakomitych wynikach azjatyckiego tygrysa? W żadnym rozwiniętym państwie świata udział prywatnych środków w finansowaniu leczenia nie jest tak wysoki. Dla Singapuru wynosi on 69%. Przyjęto zasadę, iż każda wizyta lekarska przynajmniej częściowo musi być opłacana z prywatnych oszczędności. Stworzono w tym celu konta na które obywatele Singapuru obowiązkowo odprowadzają kilka procent swojego dochodu, aby w razie kosztów związanych z leczeniem skorzystać z odłożonych pieniędzy. Pomyślano również o osobach, którym pieniądze zgromadzone na obowiązkowych kontach mogą nie wystarczyć na leczenie. Mieszkańcy Singapuru mają możliwość stosunkowo taniego ubezpieczenia się od wysokich kosztów leczenia. Dopiero osoby, które odkładały pieniądze, a także wykupiły ubezpieczenie, mogą skorzystać z pieniędzy budżetowych w razie sytuacji kryzysowej. System służby zdrowia przyjęty w Singapurze nie jest pozbawiony pewnych odgórnych regulacji. Jego struktura sprawia jednak, że nie ma konieczności zatrudniania ogromnej rzeszy urzędników, a ciągła konkurencja napędzana przez szpitale prywatne, prowadzi do stopniowego obniżania ceny poszczególnych zabiegów.

RAFAŁ PŁAWSKI

Kwota wolna od podatków dla osób fizycznych na poziomie ok. 7-8 najniższych krajowych (a nie ledwo 2). I ogólnie należałoby wzorować nasz system podatkowy na brytyjskim systemie.

Grzegorz - Wielka Brytania

Abonament telewizyjny: - płaci ten który ogląda na żywo lub nagrywa - jeśli odbiornik TV nie jest podłączony do anteny i służy do oglądania filmów DVD/BlueRay lub grania na konsoli nie płaci się abonamentu - weryfikacja jest dwojaka, zaprasza się kontrolera lub czeka aż sprawdzą sami przy pomocy odpowiedniego sprzętu jeżdżącego po ulicach (oczywiście jak ktoś skłamał to zapłaci wysoką grzywnę) To jest szacunek wobec obywatela.

Grzegorz - Wielka Brytania

Mam pomysł, o którego stosowaniu jeszcze nie słyszałem, więc pamiętajcie, że jest mój;p Dotyczy rejestracji pojazdów. Jeśli już musi być obowiązek tego typu, to należałoby umożliwić ludziom kupno porządanego przez nich numeru. Załatwi to prosta aplikacja połączona nawet z jakimś publicznym serwisem aukcyjnym. Wydziały komunikacji musiałyby publikować listę numerów oczekujących na ich przyznanie. Obywatel mógłby je przeglądać i deklarować, że jest zainteresowany kupnem jakiegoś z nich. Wtedy numer trafiałby na aukcję trwającą np.30 dni i czekał, czy ktoś zechce zapłacić więcej niż określona przez Wydział cena minimalna. W ten sposób zupełnie bezboleśnie urząd mógłby zarobić na ludzkiej próżności, a kupujący mogliby cieszyć się numerami, które teraz mają urzędnicy lub kombinatorzy. W moim mieście np. Starosta Franciszek ma rejestrację BAU 0001. Podobnie atrakcyjne numery posiadają inni urzędnicy. A w nieoficjalnym obiegu pracownicy niektórych wydziałów komunikacji "wyceniają" po swojemu tzw.platynowe i złote numery. No i dodatkowy system z licytacjami centralnymi na numery indywidualne bez wyróżników województw. Czemu państwo nie miałoby zarobić na tym, że jakiś obywatel chciałby zapłacić np. 100.000zł za jedyną w kraju rejestrację MISTRZ ? Koszty rozsądnego ogarnięcia systemu minimalne. Zarobiłby na siebie kilkusetkrotnie.

Filip - Inne

Należałoby zrezygnować z podatku dochodowego. Jest szkodliwy i niesprawiedliwy. Sami zresztą wiecie najlepiej. To powinien być jeden z głównych postulatów!

Filip - Inne

Ubezpieczenie o.c. kierowców Obecny system obowiązkowych ubezpieczeń o.c. pojazdów nie jest doskonały. Nawet pomijając fakt absurdalności obligatoryjnego ubezpieczania i wpływu obowiązku na ceny, da się wprowadzić trochę rozsądku. Obecnie obowiązek dotyczy wykupienia polisy o.c. na konkretne auto. A przecież sam samochód szkody nie spowoduje. Zawsze na końcu jest działanie jakiegoś człowieka. Właśnie dlatego polisa o.c. powinna dotyczyć kierowcy, a nie pojazdu. Polisa winna być przypisana kierowcy i ubezpieczać skutki jego działań za kierownicą wszelkich aut jakie poprowadzi. W ten sposób każdy kierowca mógłby mieć jedną polisę. Własność kilku pojazdów nie wiązałaby się z koniecznością zawierania kilku umów. Dużo łatwiej byłoby też szacować i wyceniać ryzyko związane z konkretną osobą, a nie pojazdem, który może prowadzić każdy. Jeśli już ubezpieczenie musi być obowiązkowe, a Państwo musi sprawdzać sprostanie temu obowiązkowi, to będzie to dużo prostsze w odniesieniu do osób niż pojazdów.

Filip - Inne

Jeden National Insurance Number zamiast naszych dwóch PESEL i NIP.

Jan - Wielka Brytania

Zamiast Buspasów, które są kompletnie wykorzystane lepiej stworzyć na wzór ameryki, pas po którym mogą się poruszać samochody przewożące więcej osób niż 2, dałoby to możliwość do rozwoju przewozów grupowy carpooling, a także wyeliminuje to sytuacje, gdy ten pas jest zupełnie pusty, ponieważ wykożystuje go wyłącznie autobus MPK http://en.wikipedia.org/wiki/High-occupancy_vehicle_lane

Bartek - USA

W UK olej opalowegy (czerwony diesel) nazywa sie i uzywa jako "paliwo rolnicze". Wszystkie maszyny rolnicze i traktory moga spokojnie na tym jezdzic bez potrzeby placenia wysokiej akcyzy, przez co zywnosc jest tansza.

Dominik - Wielka Brytania

Utwory i z zbiory danych stworzone przez urzędników powinny być udostępniane w domenie publicznej w otwartych formatach, umożliwiających wykorzystanie przez obywateli (w tym również komercyjne). Jedynym wyjątkiem powinny być zbiory, które mogłyby naruszać prywatność obywateli lub zagrażać bezpieczeństwu państwa – np. zawierające dane osobowe, czy informacje militarne. Skandaliczną sytuacją jest obecna, kiedy GUS WYMAGA od firm podawania pewnych danych, a za dostęp do tych danych w formie zagregowanej pobiera opłaty.

Jakub - USA

Karanie kierowców: W stanach jest to powiązane z ubezpieczeniem. Kierowca ma konto i kiedy otrzymuje mandat za szybkość, pasy, rozmowę przez telefon itp. to automatycznie informacja trafia na konto. Firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do tegoż konta, toteż przez mandaty rośnie kwota ubezpieczenia, gdyż jestem niebezpiecznym kierowcom. Muszę zapłacić mandat, udać się do sądu, który może mnie skazać na kilka godzin prac społecznych, czy kilka godzinny wykład dot. przepisów ruchu drogowego. Może się zdarzyć, że musze zapłacić mandat, iść do sądu na rozprawę bo muszę się stawić, prace społeczne a na sam koniec ubezpieczyciel dźwignie mi OC o 100% za niebezpieczną jazdę. Także suma sumarum jest 4x bity po kieszeni!! Nie zapłacenie mandatu skutkuje blokadą konta bankowego.

Piotrek - USA

1. Brak karania z przejscie przez ulice, czy to na czerwonym czy to w nie wyznaczonym miejscu. W UK czlowiek spokojnie moze przejsc przez ulice skoro jest pusta mimo ze jest czerwone swiatlo. Tak samo nikt nie sciga za przechodzenie nie po przejscu dla pieszych. czy nawet majac czerwone pomiedzy samochodami stojacymi w korku.

Dominik - Wielka Brytania

1.kupno sprzedaz auta papierkowa robota na poczcie - tablice te same - zero kosztow przerejestrowania. 2.prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - zero papierkowej roboty , groszowe oplaty i skladki, duze ulgi 3.silne zwiazki zawodowe i ochrona pracownika - prawo do zwiazkow zawodowych w kazdej dziedzinie pracy , nie jak w polsce tylko panstwowe firmy maja zwiazki. 5.zasilki mieszkaniowe i dla samotnych matek - brak obawy o utrzymanie sie przy zyciu i mieszkanie w godnych warunkach po urodzeniu dziecka ogolnie jak chcecie cos poprawic bierzcie przyklad z Orbana i Wegrow 1. podatki nalozyc na korporacjie juz sie wystarczajaco oblowily. 2. pomoc ludziom oszukanym na kredytach mieszkaniowych we frankach szw. 3. kodeks pracy jak w uk - zabrac przywileje zwolnien redukcji etc pracodawcom. 4. clo na chinskie produkty - jak polacy maja miec prace jak utrzymuja chinczykow pakinstanczykow i inne nacje ktore produkuja za grosze ? 5. korupcja , kolesiostwo, ciezkie pobicia , narkotyki twarde powinny byc karane 5x ostrzej 6. zus -- gruntowna restrukturyzacja i lustracjia , sadownictwo to samo lustracja i dekomunizacja kawal roboty przed wami powodzenia wiecie co robic :D

daniel - Wielka Brytania

Oto, co mam w Wielkiej Brytanii: szacunek do pracownika, platne nadgodziny, prawidlowa placa do umiejetnosci, podwyzki, stabilnosc gospodarcza, urzad skarbowy, ktory dziala tylko przez telefon, rejestracja samochodu wylacznie listownie przy tych samych tablicach na samochodzie, rozbudowana infrastruktura drogowa, autostrady, samochody najmniejszej klasy w cenie rocznych zarobkow, platnosc za dzialalnosc gospodarcza lacznie z wypelnieniem tutejszego PIT poprzez internet, nie musze z domu wychodzic po nic i nigdzie stac w kolekach. Czemu ma ta strona sluzyc? Jak zaczynam wymieniac to dostaje depresji myslac jak Polska zostala zniszczona. Polska to kraj post-kolonialny, gdzie elita korzysta, a ludzie biednieja.Caly system trzeba wymienic, a najlepiej oddac pod panowanie innemu narodowi, ktory jeszcze ma jakas dume.

Adam - Wielka Brytania

Taka karta jak w Belgii o ktorej bylo tu napisane z informacjami o pacjencie jest rownież wdrożona na Sląsku od wielu wielu lat ale nigdzie indziej nie wiedzieć czemu. Wiec nawet nie trzeba patrzeć na Belgie bo w Polsce mamy dobre rozwiazania wdrożone ale jakoś tylko w jednym wojwództwie , dlaczego ?

Bogdan - Polska

Ścieżki rowerowe niezależne od ulic, oświetlenie na skrzyżowaniach ulic, ścieżek rowerowych i chodników. Znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie od obecnego wpychania ścieżek na ulice (chociażby we Wrocławiu), przez co kierowcy nawet na bezkolizyjnym skręcie w prawo muszą uważać na rowerzystów jadących na wprost.

Maciej - Holandia

Zlikwidujmy urzędy pracy. Pochłaniają ogromne koszty, a nikomu nie pomagają znaleźć pracy. Do zasiłku wystarczy złożyć podanie w urzędzie miasta lub gminy, a wypłata na konto.

em - Polska

Dozwolenie 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej bez zgłaszania. Zgłoszenie wstecz po sprawdzeniu się biznesu.

Maciej - Wielka Brytania

Jesli w przeciagu 3 miesiecy nie dostaniesz sie do lekarza specjalisty, na zabieg lub operacje, mozesz skorzystac z prywatnej sluzby zdrowia. Wszystkie koszty poniesione wtedy zwraca choremu odpowiendnik NFZ

olek - Dania

zegar pokazujący czas do zmiany świateł (na czerwone, na zielone) na skrzyżowaniach . PS dlaczego nie ma wszystkich krajów na liście?

Maciek - RPA

To jest moja autorska propozycja, nie wiem czy ktoś kiedyś coś takiego zastosował. Dotyczy wyborów - każdy wyborca przed oddaniem głosu powinien odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących programu partii na którą głosuje. Dzięki temu głosy dotyczyłyby merytorycznych propozycji partii (czyli sedna sprawy), a nie kwestii wizerunkowych (które stanowią jedynie "opakowanie"). Chodzi o świadomość odnośnie rozwiązań, które się popiera. Kwestia kto i na jakich zasadach tworzyłby te testy jest otwarta i może być problematyczna. Musiała by być jasno opisana, ponieważ mogła by się stać polem do nadużyć.

Michał - Inne

Paszporty wysyłane pocztą. Zlikwidować obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie.

Łukasz - Wielka Brytania

Finlandia. Drogi rowerowe z asfaltu. Zapewne tańsze od tych z kostki i przyjemniejsze w czasie jazdy rowerem. Czasem jest to nawet tylko linia na chodniku (cały zrobiony z asfaltu). Dzięki temu jest ich naprawdę dużo, nie ma potrzeby wyjeżdżać na ulicę. A rowerami jeździ bardzo wiele osób (mniejsze korki)

Urzędy Online. Wszystkie sprawy bez wychodzenia z domu. Dowód Osobisty, Prawo jazdy, ubezpieczenia (wszystkie) - na jednej karcie chip/NFC która zarazem będzie certyfikatem niezbędnym do korzystania z urzędów online.

Piotr - Polska

W Stanach prawo jazdy wydawane jest od ręki natychmiast po zdaniu egzaminu. Nie trzeba nawet przynosić zdjęcia, bo na miejscu robią je cyfrowym aparatem i od razu drukują na dokumencie. Nie mówiąc już o łatwości zdania egzaminu, braku konieczności uczęszczania na kurs (nauka z rodziną) oraz możliwości uzyskania "tymczasowego" prawa jazdy przez początkujących kierowców bez praktycznie żadnego egzaminu.

Mateusz - USA

Brak ograniczeń prędkości na autostradach.

Mateusz - Niemcy

Szerokie ulice zamiast parkowania na chodnikach. Kiedy przyjechali do mnie goście z USA, nie mogli zrozumieć, dlaczego w Polsce parkuje się samochody na chodnikach (i po co są wysokie krawężniki). W normalnych krajach nikt nie wyznacza miejsc parkingowych na chodnikach, ale na ogół drogi są szersze i mają zostawiony pas na którym można zaparkować samochód (na całej długości).

Mateusz - USA

Zlikwidujcie ten cholerny podatek od dochodu ! weźcie się w końcu za porządną robotę !

marian - Polska

Płacenia podatków w pierwszym roku działalności firmy w Irlandii - Opłacenie podatku za pierwszy rok działalności firmy dopiero w październiku roku następnego

Kamil - Irlandia

W Belgii istnieje karta ubezpieczeniowa i zawiera ona wszystkie informację na temat pacjenta, dzięki czemu każdy lekarz może z łatwością uzyskać informację na temat pacjenta.

Kamil - Belgia

X

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych.Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.